Buradasınız : Anasayfa >Yargıtay Kararı: Susma Hakkı Kamu Görevlisine Hakaret

Yargıtay Kararı: Susma Hakkı Kamu Görevlisine Hakaret

Yargıtay Kararı: Susma Hakkı Kamu Görevlisine Hakaret T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ
E. 2008/10723
K. 2008/21522
T. 2.12.2008
• SUSMA HAKKI ( Kullanan Sanık Hakkında "... Susma Hakkıyla Siyasi Bir Duruş İçine Girdiği ..." Biçiminde Yasal Olmayan Gerekçeyle Takdiri İndirim Nedeninin Uygulanmamış Olmasının Bozmayı Gerektirdiği - Kamu Görevlisine Hakaret )
• TAKDİRİ İNDİRİM ( CYY’nın 147. Maddesinde Tanınan Susma Hakkı Kullanan Sanık Hakkında "... Susma Hakkıyla Siyasi Bir Duruş İçine Girdiği ..." Biçiminde Yasal Olmayan Gerekçeyle Takdiri İndirim Nedeninin Uygulanmamış Olmasının Bozmayı Gerektirdiği )
• KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET ( Susma Hakkı Kullanan Sanık Hakkında "... Susma Hakkıyla Siyasi Bir Duruş İçine Girdiği ..." Biçiminde Yasal Olmayan Gerekçeyle Takdiri İndirim Nedeninin Uygulanmamış Olmasının Bozmayı Gerektirdiği )
ÖZET : CYY`nın 147.maddesinde tanınan susma hakkı kullanan sanık hakkında, "... susma hakkıyla siyasi bir duruş içine girdiği ..." biçiminde yasal olmayan gerekçeyle takdiri indirim nedeninin uygulanmamış olması; bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede hapis cezası infaz edilmekte olan sanık hakkında TCY. 58.maddesi uygulanmamış ise de, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; CYY.sı 147.maddesinde tanınan susma hakkı kullanan sanık hakkında, "... susma hakkıyla siyasi bir duruş içine girdiği ..." biçiminde yasal olmayan gerekçeyle takdiri indirim nedeninin uygulanmamış olması;
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanık İ.A.`un temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02.12.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.