Buradasınız : Anasayfa > Faydalı Bilgiler > Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 5

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 5

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 5

Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza)
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Tazminat)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım)
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda)
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil)
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Eski Hale Getirme)
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi
Dispeççinin Onaylanması Veya İtiraz
Dispeççi Tayini İstemli
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli)
Dernek (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemli)
Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti)
Dernek (Derneğin Feshi)
Dernek
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı)
Deniz Ticaret
Deniz Kaza Raporu İstemli
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
Çocuk Mallarının Korunması
Çek İptali (Hasımsız)
Çek İptali (Hasımlı)
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Ref`i İstemli)
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Coğrafi İşaret (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Coğrafi İşaret (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Coğrafi İşaret (Maddi Tazminat İstemli)
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretlerden Doğan Haklara Tecavüzden Kaynaklanan)
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaret İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Coğrafi İşaret
Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat)
Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı)
Boşanmadan Sonra Açılan
Boşanma (Zina Nedeniyle)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma (Terk Nedeniyle)
Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle)
Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle)
Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle)
Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma)
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı))
Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle)
Boşanma
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin
Borçtan Kurtulma Davası
Borca İtiraz (Şahıslarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli)
Borca İtiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli)
Borca İtiraz (Kayyım Tayini İstemli)
Bekleme Müddetinin Kaldırılması
Basın İlan Kurumu Kararına İtiraz
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli)
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli)
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti
Babalık (Tanımanın İptali)
Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti)
Babalık (Soybağının Reddi)
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli)
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz Ve İptal)
Babalık (Babalık Davası)
Babalık
Ayrılık
Avrupa Sözleşmesi Gereğince Adli Yardım Talebi
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili
Ana Baba Rızası Arama
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi
Alacak (Yedieminlik Ücreti)
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Vakıfların Teftiş Ve Denetleme Giderlerine Katılma Payının Tahsili)
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan)
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı)
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı)
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan)
Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili)
Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle)
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kira Alacağı)
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Alacak (Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Nedeniyle)
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle)
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Alacak (Fikir Ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan)
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Burs Ücretlerinin İadesi İstemli)
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar)
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Alacak (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı)
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı)
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak
Aile Mallarının Korunması
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
Aile Konutu Şerhinin Terkini
Aile Konutu Şerhi Konulması
Ad Üzerindeki Hakların Korunması