Buradasınız : Anasayfa > Faydalı Bilgiler > Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 4

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 4

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 4

İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali)
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
İtirazın İptali (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz)
İtiraz
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali
İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz
İşçiye Verilen Disiplin Cezasının İptali
İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli)
İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin)
İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli)
İş (SSK`ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin)
İş (SSK`ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin)
İş (Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (Sendikaya Kayyum Tayini İstemli)
İş (Sendikanın Kapatılması)
İş (Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli)
İş (Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli)
İş (Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli)
İş (Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade Ve Tazminat İstemli)
İş (Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli)
İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli)
İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli)
İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli)
İş (İş Kolunun Tespiti İstmli)
İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin)
İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan)
İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin)
İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti)
İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli)
İş
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat
İstihkak (6183 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)
İstihkak (Miras Sebebiyle)
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
İstihkak
İpotek (Tescil İstemli)
İpotek (Terkin İstemli)
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))
İpotek
İmzaya İtiraz
İhtiyati Haczin Kaldırılması
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle)
İhalenin Feshi (Kira)
İhalenin Feshi (Alım Satım)
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi)
İhalenin Feshi
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi
İflas (İflasın Kapatılması)
İflas (İflasın Ertelenmesi)
İflas (İflasın Ertelenmesi)
İflas
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)
İcra Takibine İtiraz
İcra Emrine İtiraz
Husumete İzin
Hisseli Malın Satış Şekli
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
Haksız İşgal Nedenli
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı)
Hakemin Reddi
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Hakem Tayini
Haczedilemezlik Şikayeti
Grevin Durdurulması
Grev Oylamasına İtiraz
Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz
Geçit Hakkı Kurulması
Geçit Hakkı
Garanti Sözleşmesi
Gaipliğe Karar Verilmesi
Fikir Ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref`i, Önlenmesi Ve Tazmini
Fikir Ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavazün Meni İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.)
Fikir Ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin)
Faydalı Model Belgesi (Y.İ.D. Kurulu Kararlarının İptali İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Ref`i İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının Ve Faydalı Md. Gaspı İddialı)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Dellillerin Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi
Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi
Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı)
Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı)
Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı)
Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı)
Evlenmeye İzin
Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle)
Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle)
Evlenmenin İptali
Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal))
Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan))
Evlenmenin Butlanı
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
Evlat Edinme
Eser Sözleşmesi
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyalarının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyalarına Tecavüzden Kaynaklanan)
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyaları İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Entegre Devre Topoğrafyaları
Endüstriyel Tasarım (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınması İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Ref`i İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın Gaspı İddiasına Dayalı)
Endüstriyel Tasarım (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Manevi Tazminat İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Maddi Tazminat İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımla İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)