Buradasınız : Anasayfa > Faydalı Bilgiler > Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 3

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 3

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 3

Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma
Mirasın Hükmen Reddi
Mirasın Gerçek Reddi
Mirası Reddinin İptali
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali
Mirasçılık Belgesinin İptali
Mirasçılık Belgesi İstemi
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması
Meskeniyet İddiası
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Verilen Zararın Tazmini İstemli)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Tespit Komisyonu Kararının İptali)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kira)
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İİK 89/3 Kaynaklı (3. Şahıs Tarafından Açılan))
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Alım Satım)
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi)
Menfi Tespit
Mecra İrtifakı Kurulması
Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Marka (Tecavüzün Ref`i İstemli)
Marka (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Marka (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli)
Marka (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Marka (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Marka (Manevi Tazminat İstemli)
Marka (Maddi Tazminat İstemli)
Marka (Dellillerin Tespiti İstemli)
Marka
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar
Lokavtın Durdurulması
Kredi Verence Açılan Tüketici Kredisi
Kredi Verence Açılan Kredi Kartı
Koruma Kararının Kaldırılması
Kooperatifin Dağılması İstemli
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli)
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli)
Kooperatif
Konkordatonun Tasdiki
Konkordatonun Feshi
Konkordato
Kişisel Eşyanın İadesi
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi
Kişilik Hakları (Saldırının Hukuka Aykırılığının Tesbiti İstemli)
Kişilik Hakları
Kiralananın Tahliyesi(İcra)
Kiralananın Tahliyesi (6570 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (2946 Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli
Kira (Uyarlama İstemli)
Kira Sözleşmesinin İptali
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli)
Kira
Kıymet Takdirine İtiraz
Kazai Rüşt
Kayyımın Kaldırılması
Kayyım Atanması (Mal Memurunun Kayyım Tayini)
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini)
Kayyım Atanması
Kaynak Hakkı Kurulması
Kayıt Kabul
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli)
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli)
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi)
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli)
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil)
Kamulaştırma
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle)
Kambiyo Senetlerinin İptali
Kambiyo Hukuku Şikayeti
Kadastro (2981 S. İmar Affı Yasası Uyarınca Açılan Kadastro Tespitine İtiraz)
Kadastro (Yenileme Tespitine İtiraz)
Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)
Kadastro (Orman Kadastrosuna İtiraz)
Kadastro (Mahalli Mahkemeden Devredilen)
Kadastro (Komisyonca Devredilen)
Kadastro