Buradasınız : Anasayfa > Faydalı Bilgiler > Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas)

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas)

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas)
 

 
BURSA BAROSU BAŞKANLIÐININ 10/03/2009 TARİHLİ VE 2009/1147 SAYILI YAZISI GEREÐİNCE SİSTEMDEKİ DAVA TÜRLERİ (ESAS)
DAVA TÜRÜ ADI
4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı
3204 SY`nın 41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli)
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli)
Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili)
Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli
Zayi Belgesi Verilmesi
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması
Yetki İtirazı
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerine Tecavüzden Kaynaklanan)
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitleri İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Yeni Bitki Çeşitleri
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Yargılanmanın Yenilenmesi
Vesayet (Satışa İzin)
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması)
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi)
Vesayet
Velayetin Tevdii
Velayetin Nez`i
Velayet (Velayetin Kaldırılması)
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi)
Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
Velayet
Vasiyetnamenin Tenfizi(Yerine Getirilmesi)
Vasiyetnamenin Tenfizi
Vasiyetnamenin İptali
Vasiyetnamenin İptali
Vasiyetname Açılması
Vasinin Görevinden Çekilmesi
Vasi Tayini - Hacir Altına Alma
Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması
Vakıf (Vakıf Yetkili Organ Kararlarının İptali İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedinden Kaynaklanan Alacak İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedi Tescilinin İptali İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli)
Vakıf (Vakıf (C. Savcılığınca Açılan Dağıtılma İstemli))
Vakıf (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli)
Vakıf (Sükna Hakkına Müstehak Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Amacın Ve Malların Değiştirilmesi İstemli)
Vakıf
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli)
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan)
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması)
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Üst Hakkı Kurulması
Üretim Ve Satışın Durdurulması, Malın Toplatılması İstemli
Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan
Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan
Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması
Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi
Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit
Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali
Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi
Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı
Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış
Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan
Ticari Ünvanın Korunması
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin)
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet Ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli)
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin)
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması)
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı)
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin)
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin)
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin)
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı)
Ticari Şirket (Kar Ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin)
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Ticari Şirket (Fesih İstemli)
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)
Ticari Şirket
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz
Tespit (Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan)
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları)
Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili)
Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Tespit (Sağ Olduğunun Tespiti)
Tespit (Ölümün Tespiti)
Tespit (Odalar Ve Meslek Kuruluşları Üyeliğine İlişkin)
Tespit (İşe İade İstemli)
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti)
Tespit
Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı)
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli)
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli)
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan)
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli)
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen)
Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Tazminat (Rücuen Tazminat)
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan)
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Ve Hediyelerin Geri Verilmesi)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle)
Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan)
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı)
Tazminat (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı)
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli)
Tazminat (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan)
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan)
Tazminat (Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Munzam Zarar Nedeniyle)