Buradasınız : Anasayfa > İş Davaları > Yargıtay Kararı: İşe İade Davranışı İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan İşçi

Yargıtay Kararı: İşe İade Davranışı İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan İşçi

Yargıtay Kararı: İşe İade Davranışı İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan İşçi  

T.C

YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

 

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

ESAS NO: 2008/16598

KARAR NO: 2009/5552

MAHKEMESİ : Bursa 3.İş Mahkemesi

TARİHİ : 29/01/2008

NUMARASI : 2007/810-2008/11

DAVACI :..................

DAVALI :SERTEPE OTOMOTİV İNŞ.TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

              ADINA AVUKAT HÜSEYİN DEMİRBAŞ

 

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına alınmıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi,gereği konuşulup düşünüldü:

 

Y A R G I T A Y K A R A R I


Sözleşmesinin işverence geçerli neden olmaksızın sona erdirildiğini iddia eden davacı feshin geçersizliğine, işe iadeye, yasal haklarını karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının sürekli olarak iş ahlakına ve işyeri disipline aykırı hareket ettiğni,daha önceki kavga olayında işveren olarak iyi niyetli davrandığını,geçimsizliğin devam ettiğini sözleşmesinin devam ettiğini sözleşmesinin sonuçta feshedildiğni savunmuştur.

Mahkemece feshin haklı ve geçerli nedene dayandığının kanıtlanmadığı gerekçesiyle işe iadeye karar verilmiştir.

Dosya içeriğine ve davalı tanık anlatımlarına göre, davacının ilk kavga olayından sonra çalışmaya devam ettiği, geçimsiz davranışlar sergilediği, Halil ve Mehmet isimli işçilerle boyahaneden çıkarılarak araba yüzünden tartışıldığı, bu işçilerden birinin de işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının açıklanan davranışları işyerinde olumsuzluklara neden olduğından, sözleşmenin feshi için geçerli neden bulunmaktadır. Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşagıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

  2. Davanın REDDİNE,

  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

  4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının

yaptığı yargılama girdinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

  1. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 575 TL ücreti vekâletin davacıdan

alınarak davalıya verilmesine,

  1. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

Kesin olarak 02/03/2009 gününde oybirliği ile karar verildi.