Buradasınız : Anasayfa > İş Davaları > İş Kanunu` nda yapılan Değişiklikler

İş Kanunu` nda yapılan Değişiklikler

İş Kanunu` nda yapılan Değişiklikler

 
B- 4773 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER SONRASINDA DURUM
1-Süreli Fesih Bildirimine İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler
1475 sayılı İş Kanununda belirsiz süreli hizmet akitlerinin ihbar önelleri verilerek feshi bakımından göze çarpan ve temel bir eksiklik olarak kabul edilen husus, feshin geçerliliğini herhangi bir sebebe dayandırma zorunluluğunun olmamasıdır. Bu serbestlik işveren yönünden fesih hakkının kötüye kullanıldığı durumlarda tazminat ödenmesini öngören hükümlerle sınırlanmıştır. Haklı bir sebebe dayanmayan fesihlerde i