Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi

Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi

Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi

İDDET (BEKLEME)  MÜDDETİ / BOŞANDIKTAN SONRA YENİDEN EVLENME SÜRESİ 

 

Evlilik, boşanma, ölüm ya da evliliğin iptali gibi bir sebeple sona erdiğinde erkek istediği zaman evlenebilecekken kadın için 300 günlük zorunlu bekleme süresi vardır. Bekleme süresi (iddet müddeti) nesep gibi önemli bir konuda karışıklıklar yaşanmasını önlemek için konulmuştur. Aksi halde kadının hamile olması durumunda doğacak çocuğun babasının kim olduğunda tereddüt ortaya çıkar ve nesebin belirlenmesinde karışıklık yaşanır. Türk Medeni Kanununun 282.maddesine göre 'Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. 285. maddeye göre ise 'Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır'.  Kadının doğum yapması durumunda süre kalkar. Kadının gebe olmadığının mahkeme kararı ile tespit edilmesi veya boşanan eşlerin tekrar evlenmek istemelri halinde iddet müddeti hakim tarafından kaldırılır. Mahkemeye yapılacak müracaatlarda kişi bir sağlık kuruluşuna sevk edilerek gebe olmadığına dair rapor alması istenecektir.

Sonuç olarak boşanan ya da kocası ölen kadın yeniden evlenmek isterse ve evlenene kadar bir doğum yapmamışsa, hamile de değilse ya da boşandığı eski kocası ile yeniden evlenmek istiyorsa mahkeme kararı ile  iddet müddeti kaldırtılabilir. Bu yola gidilmezse  yeniden evlenebilmek için  boşanmanın kesinleştiği tarihten ya da kocanın ölümünden itibaren 300 gün beklenmesi gerekir.

 

Avukat Meral Demirbaş - Demirbaş Hukuk Bürosu - Bursa - 30 Mart 2021