Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi

İDDET (BEKLEME)  MÜDDETİ / BOŞANDIKTAN SONRA YENİDEN EVLENME SÜRESİ 

Evlilik, boşanma, ölüm ya da başka bir sebeple sona erdiğinde erkek istediği zaman evlenebilecekken kadın için 300 günlük bir bekleme süresi vardır. Bu süre, kadının hamile olması halinde doğacak çocuğun babasının kim olduğunun yani nesebin belirlenmesinde karışıklık yaşanmaması içindir. Çünkü Türk Medeni Kanunun 282.maddesine göre "Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. 285. maddeye göre ise "Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır". Bekleme süresi nesep gibi önemli bir konuda karışıklar yaşanmasını önlemek için konulmuştur. Evlenmeden önce çocuk doğarsa süre kalkar. Aksi halde bu sürenin kaldırılması ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Mahkemeye yapılacak müracaat ile hamile olunmadığına dair muayene raporu sonucunda veya boşanan eşlerin tekrar evlenmek istemeleri halinde mahkeme iddet müddetini kaldıracaktır.

Netice olarak boşanan ya da kocası ölen kadın yeniden evlenmek isterse ve evlenene kadar bir doğum yapmamışsa, hamile de değilse ya da boşandığı eski kocası ile yeniden evlenmek istiyorsa mahkeme kararı ile bu iddet süresini kaldırtabilir. Kaldırtmazsa yeni evlilik için boşanmanın kesinleştiği tarihten ya da kocasının ölümünden itibaren 300 gün beklemesi gerekir.

Ulubatlı Hasan Bulvarı, No:36, Tüze İş Merkezi, Kat:10, 16230 Osmangazi / BURSA
Tel: 0 224 272 19 09 - 271 07 10 - 271 07 11 - Fax: 0 224 271 05 05
Reklam & Tanıtım & Tasarım
SBB Reklam