Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye` de Boşanmaları

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye` de Boşanmaları

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye` de Boşanmaları YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE` DE BOŞANMALARI

 

Her iki eşin de yabancı bir ülke vatandaşı olduğu bir çift Türkiye`de boşanabilir mi?

 

Bu konuyu birkaç ihtimalde ele almak uygun olacaktır.

Eşlerin yerleşim yeri Türkiye`de ise Türk Mahkemelerinde boşanabilirler. Örneğin sürekli yaşamak için Alanya`ya yerleşmiş bir Alman çift Türk Mahkemelerinde boşanma davası açabilir.

 

Eşlerin yerleşim yeri; Türkiye`de değilse;

 

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun`un “Yabancıların kişi hallerine ilişkin bazı davalar” madde başlıklı 42. maddesinde;

 

“Madde 42 - (1) Türkiye`de yerleşim yeri bulunmayan yabancı hakkında vesayet, kayyımlık, kısıtlılık, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye`de sakin olduğu yer, sakin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesince verilir.”

 

Görüleceği üzere maddede sayılanlar çekişmesiz yargı işleridir. Yasa Türkiye`de yerleşim yeri bulunmayan yabancıların Türk Mahkemelerinde çekişmeli yargı davası açmalarını öngörmemiş gibidir. Ancak biz yerleşim yeri Türkiye`de bulunmayan yabancıların Türkiye`de “sakin” olmaları halinde sakin oldukları yer mahkemesinde boşanma davası açabileceklerini düşünüyoruz.

 

Bu durumda uyuşmazlığa uygulanacak hukuk, aynı yasanın 4. maddesine göre, eşlerin müşterek milli hukukudur. Eşler ayrı ülke vatandaşlığında iseler bu durumda mutad mesken hukuku (yani Türk Hukuku) uygulanacaktır.

 

Yabancıların taraf olduğu davalarda tebligat gibi sorunlar nedeniyle davalar uzun sürebilmektedir. Tarafların boşanmada anlaşmaları ve her ikisinin de bir avukatla temsil edilmeleri halinde tebligat sorun olmaktan çıkmakta ve dava daha kısa bir sürede sonuçlanmaktadır.

 

Demirbaş Hukuk Bürosu - Avukat Hüseyin Demirbaş