Buradasınız : Anasayfa > Marka Patent Tasarım Davaları > Marka Hakkında Genel Bilgiler

Marka Hakkında Genel Bilgiler

Marka Hakkında Genel Bilgiler  

Marka Hakkında Genel Bilgiler: Marka Tanımı:

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adlarından, sözcüklerden şekillerden, harflerden, sayılardan oluşan her türlü işarete 'marka' denir.

  Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?
  - Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,

  - Ürün ya da hizmetlerin cins, çeşit, nitelik, kalite gibi vasfını gösteren ibareler, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,

  - Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,

  - Ürünün şeklini içeren işaretler,

  - Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,

  - Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar,

  - Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar.

  - Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
- Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar   Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı Nedir? Tescilli bir marka, sahibine münhasır hak sağlar ve markasının üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleme yetkisi verir. Bu önleme hakkı, yayın tarihi itibariyle hüküm kazanır. Marka tescilinden doğan hakların kapsamı 556 Sayılı KHK` nin 9.maddesinde açıklanmıştır.

  Hangi hallerde, marka sahibinin, markasının izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi doğar?
Aşağıda belirtilen hallerde, marka sahibinin izin alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır.

  -Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,

  -Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması.