Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Anlaşmalı Boşanma Davasının Niteliği ve Genel Özellikleri

Anlaşmalı Boşanma Davasının Niteliği ve Genel Özellikleri

Anlaşmalı Boşanma Davasının Niteliği ve Genel Özellikleri

 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Yasal Çerçevesi: Türk Medeni Kanunu`nun 166.maddesinin 3. fıkrasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasının bir türü olarak düzenlenen anlaşmalı boşanma davasının şartları da adı geçen maddede açıklanmıştır. 166. maddenin 3. fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir. “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” Bu şartların hepsinin birlikte gerçekleşmiş olması durumunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve mahkemece başka bir delil aranmaksızın tarafların boşanmalarına karar verilir. Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer.
Anlaşmalı boşanma davası şaşırtıcı bir hızla sonuçlanabilir. Taraflar usuli işlemleri ve yukarıda bahsettiğimiz hususları bildikleri ve bunlara uygun davrandıkları takdirde dava bir oturumda karara bağlanabilir. Duruşma için genellikle dava açıldıktan sonra bir ay içinde gün tayin edilir ve her şey doğru yapılmışsa bu oturumda dosya karara çıkar. Davanın bir avukat vasıtası ile açılıp takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre dosyanın bir haftada dahi sonuçlanması mümkündür.
Boşanma Kararının Kesinleşmesi: Boşanma kararı verildikten sonra kararın yazılıp taraflara tebliğ edilmesi ile birlikte iki haftalık istinaf süresi  başlar. Tarafların bu süreden ve istinaf hakkından feragat etmeleri, boşanma kararının ( gerekçeli kararın ) yazılmasından sonra mümkündür. Tarafların karşılıklı olarak istinaf hakkından feragat etmeleri kararın kesinleşmesini çabuklaştırır.
Boşanma Kararının Nüfu Kayıtlarına İşlenmesi:  Kesinleşen boşanma kararı, yönetmelik gereği yazı işleri müdürünce, kararı vermiş olan mahkemenin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilir ve online sistemle Türkiye’ nin her yerinde ve konsolosluklarda kısa sürede görülebilir. Bu sayede yeni nüfus cüzdanı almanız da mümkün olur.
Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mudur?  Anlaşmalı boşanma davaları; boşanma, velayet, nafaka, manevi tazminat gibi kişiye sıkı sıkıya bağlı şahsi hakları ile maddi tazminat ve eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi kapsamında alacak hakları gibi çok önemli konularda kararların verildiği davalardır. Bazen davanın mali sonuçları milyonlarca lirayı bulabilmektedir. Davanın kabulü için bir protokol yapılmasının gerekmesi de tarafların bu davayı avukatları ile yürütmelerini önemli hale getirmektedir. Boşanma protokolü, tarafların karşılıklı olarak boşanma iradelerini açıkladıkları bir belge olmasının yanında boşanmanın velayet, tazminat, nafaka, gibi sonuçları ve mal paylaşımı konusunda çoğu zaman kalıcı hükümler ihtiva eden, mahkemece tasdik edilmiş yazılı bir sözleşmedir. Çiftler boşanma arifesinde, çoğu zaman boşanmanın, mali ve hukuki sonuçları ile değil, bir an önce gerçekleşmesiyle ilgilidirler ve uzman desteği almadan yaptıkları anlaşmadan ileride pişmanlık duyabilirler . Bu nedenle boşanma davasının bir boşanma avukatı tarafından yürütülmesinde büyük fayda vardır. Boşanmanın sorunsuz gerçekleştiğini düşünen taraflar, uzun yıllar sonra bile aslında bazı şeylerin bitmediği veya maalesef her şeyin bittiği gerçeği ile karşılaşabilirler. Bunun dışında boşanma davasında uygulanan usul (prosedürler) diğer davalarda uygulananlardan farklı değildir ve davanın bir avukat tarafından yürütülmesi daha çabuk sonuçlanmasını sağlayacaktır.
Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?: Anlaşmalı boşanma davasında yetki kesin yetki niteliğinde değildir. Anlaşmalı boşanma davası, tarafları zaten anlaşmış ve yetki konusunda itirazda bulunmayacakları için her yerde açılabilir. Bursa ` da ikamet eden taraflar isterlerse Bursa` nın herhangi bir ilçesinde veya İstanbul`da boşanma davası açabilirler. Özellikle avukat vasıtasıyla takip edilecek davalarda, taraf vekilleri müvekkilleri  nerede ikamet ederlerse etsinler, takip kolaylığı açısından, bürolarına en yakın mahkemede boşanma davası açmayı tercih edeceklerdir.
Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli Mahkeme: Boşanma davalarına bakmakla görevli olan mahkeme “ aile mahkemesi ” dir. Bu mahkemenin bulunmadığı adliyelerde “ asliye hukuk mahkemeleri ” aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakmaktadır.
 
Avukat Hüseyin Demirbaş-  Demirbaş Avukatlık Bürosu - Bursa