Buradasınız : Anasayfa > Marka Patent Tasarım Davaları > Tasarım Hakkı İhlallerinde Cezai Yaptırım Var mı?

Tasarım Hakkı İhlallerinde Cezai Yaptırım Var mı?

2009 yılı öncesinde, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK hükümleri uygulanarak , başkasının tescilli tasarımını taklit eden, tasarımın taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, tasarım sahibinin Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunması sonucunda, güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında Savcılık tarafından KAMU DAVASI açılmaktaydı. 

Anayasa Mahkemesinin , KHK ile suç tanımlanamayacağı gerekçesiyle ilgili KHK hükümlerini iptal etmesi üzerine yasa koyucu , 22/06/2004 kabul tarihli, 5194 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile bu boşluğu doldurmaya çalışmış ise de , 10 Ocak 2017 tarihinde yürülüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 554 Sayılı KHK yürülükten kaldırılmış, tasarımlar için herhangi bir ceza hükmü de düzenlenmemiştir. Bugün itibariyle , tasarım hakkı ihlallerinde cezai yaptırım söz konusu değildir. Hukuki korumanın düzeyinde ise 554 sayılı KHK' ya göre bir değişiklik yoktur.  

Demirbaş Hukuk Bürosu Avukat Hüseyin Demirbaş Bursa Bursa Barosu