Buradasınız : Anasayfa > Marka Patent Tasarım Davaları > Tasarım Hakkı Sahibi, Tasarımdan Doğan Hakları Ne Zaman Kullanabilir?

Tasarım Hakkı Sahibi, Tasarımdan Doğan Hakları Ne Zaman Kullanabilir?

Tasarım Başvurusu 6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanununun 65. maddesine göre tescil edilerek yayımlandığı takdirde, tescil sahibi, tasarım hakkına yönelik olarak 81. Maddenin 1. fıkrasında sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden, başvurudan ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. 


Demirbaş Avukatlık Bürosu Avukat Hüseyin Demirbaş Bursa Bursa Barosu