Buradasınız : Anasayfa > Marka Patent Tasarım Davaları > Tasarım Hakkının Kapsamı ve Sınırları

Tasarım Hakkının Kapsamı ve Sınırları

Tescilden doğan tasarım hakkının kapsamı 6769 Sayılı Kanunun 59/1 maddesinde '  Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Üçüncü kişiler, tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunamaz.' şeklinde açıklanmıştır. 

Tescilsiz tasarımlarda ise koruma daha dar ve sınırlıdır. Maddenin 2. Fıkrasına göre  'Tescilsiz tasarım, sahibine birinci fıkrada belirtilen fiilleri engelleme hakkını sadece korunan tasarımın aynısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak alınması hâlinde verir. Korunan tasarımın kendi tasarımından önce kamuya sunulduğunu makul yollarla bilmesi mümkün olmayan bir tasarımcı tarafından bağımsız olarak yapılan tasarımın koruma kapsamındaki tasarımdan kopyalanmış olduğu kabul edilmez.' 

Demirbaş Hukuk Bürosu - Bursa - Avukat Hüseyin Demirbaş - Bursa Barosu