Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Sık Sorulan Sorular

Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Sık Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Çekişmeli boşanma davası, TMK Md. 166/3 de düzenlenmiş anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılmış ve eşler arasında boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davalarıdır. 2019 yılında Türkiye'de açılan 248 640 adet yeni boşanma dava dosyasının 125 403 adedini çekişmeli boşanma davaları oluşturmuştur. Bunun çok büyük bir kısmı da (120 667 adet)  evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel nedenine dayalı boşanma davasıdır. Özel boşanma nedenleri dediğimiz, fiili ayrılık, hayata kast , pek kötü ve onur kırıcı davranış, ortak hayatın yeniden kurulamaması, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, zina nedenlerine dayalı boşanma davaları toplam çekişmeli boşanma davalarının yaklaşık yüzde beşin, anlaşmalı boşanma dahil toplam boşanma davalarının ise yaklaşık yüzde üçünü oluşturmaktadır.  

 

Eşim boşanmak istemiyor bu durumda açacağım dava çekişmeli boşanma davası mıdır?

Evet. Ayrıca eşiniz boşanmayı istiyor olsa bile reşit olmayan müşterek çocukların velayeti, iştirak ve yoksulluk nafakası, boşanma hukukundan doğan maddi ve tazminat gibi konularda uyuşmazlık içerisindeyseniz açacağınız dava çekişmeli boşanma davası olacaktır.

 

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Kesinlikle anlaşmalı boşanma davasından daha uzun. Bu konuda kesin bir süre vermek de zordur. Zira bir davanın görülme süresini etkileyen çok sayıda değişken vardır. Mahkemenin iş yükü, tebligat durumu, tarafların iddia ve talepleri ve bu iddia ve taleplerin araştırılmasına yönelik olarak yapılabilecek keşif, bilirkişi incelemesi gibi yargılama işlemleri, dinlenecek tanık sayısı, adli tatil, salgın hastalıklara (COVID -19) ilişkin idari makamlarca alınabilecek önlemler, mahkemeye ilişkin özel durumlar, taraf ve taraf vekillerine ilişkin özel durumlar gibi. Bununla birlikte bir ön inceleme duruşması, iki veya üç tahkikat duruşması olmak üzere davanın 3-4 oturumda da sonuçlanması mümkündür.

2019 yılı adalet istatistiklerine göre 2019 yılında aile mahkemelerinde karara bağlanan davaların ortalama  görülme süresi 187 gündür. Ancak bu sayıya çok hızlı sonuçlanan anlaşmalı boşanma davaları da dahildir. Boşanma davalarının yaklaşık yarısını oluşturan anlaşmalı boşanma davaları dışarıda tutulduğunda sürenin 187 günden daha fazla olduğu söylenebilir. 

 

Çekişmeli boşanma davasında verilen karara karşı istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurmak mümkün müdür?

Mahkemelerin kesin olarak karar verdikleri sınırlı sayıdaki hüküm dışında kararların çok büyük bir kısmında istinaf kanun yolu açıktır. Boşanma davalarında da, tarafların, aile mahkemesi kararını hem istinaf hem de temyiz mahkemesine götürme hakkı bulunmaktadır.

 

İstinaf ve Temyiz incelemesi ne kadar sürer?

İstinaf incelemesinin sonuçlanma süresi  bölge adliye mahkemelerinin iş yüküne göre değişmektedir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki inceleme süresinin Bursa Bölge adliye mahkemesine göre daha uzun olduğunu gözlemliyoruz. Bursa Bölge adliye mahkemesinde boşanma davalarının incelenme süresinin bir yıl kadar sürebildiğini söyleyebilirim. Yargıtay temyiz incelemesi ise, istinaftan geçmiş dosyalarda, genellikle bir yıldan kısa bir sürede sonuçlanmaktadır.   

 

Çekişmeli boşanma davasında avukat tutmak zorunda mıyım?

Türk özel hukukunda davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi zorunluluğu yoktur. Bu nedenle avukat tutmak zorunda değilsiniz. Ancak bazı bulaşıcı hastalıklar dışında hasta olduğunuzda doktora gitmek zorunluluğunuz da yoktur. Kuşkusuz davanızı boşanma davaları konusunda deneyimli bir avukat aracılığıyla takip etmeniz her bakımdan menfaatinize olacaktır.

 

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücreti ne kadardır?

Bunu avukatınızla görüşerek belirlemelisiniz. Adalet Bakanlığının veya bağlı olduğu baronun yayımladığı asgari ücret tarifelerinde yazılı tutarlardan düşük olmamak üzere size uygun bir ücret önerecektir. Bursa barosunun 2021 yılı tarifesinde, çekişmeli boşanma davaları için tavsiye ettiği en az ücret tutarı 12.500,00 TL dir. Varsa tazminat talepleri bu tutara dahil değildir.

 

Çekişmeli boşanma davasını nerede açmalıyım?

Çekişmeli boşanma davaları eşlerin son defa altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesinde veya taraflardan birinin yerleşim yerinde bulunan mahkemede açılmaktadır. Bununla birlikte boşanma davalarda yetki kesin yetki niteliğinde olmadığından, diğer tarafın yetki itirazında bulunmaması halinde bunların dışındaki bir mahkemede de görülmesi mümkündür. 

 

Çekişmeli boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Aile mahkemelerinde. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu sıfatla Asliye Hukuk Mahkemelerinde.

 

Çekişmeli boşanma davasında nafaka veya maddi manevi tazminat talep edebilir miyim?

Evet. Koşullarının tahakkuk edip etmediğini avukatınız değerlendirecektir.

 

Eşimin adına kayıtlı bir evimiz ve arabamız var. Çekişmeli boşanma davasında bunların paylaşılmasını da talep edebilir miyim?


Hayır. Bunun için ayrı bir dava açmalısınız. Eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesinden doğan katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağına yönelik talepler, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde yine aile mahkemesinde açılacak ayrı bir davada görülürler. Boşanma davası sonuçlanmadan bu türden bir dava açmış olsanız bile mahkeme boşanma dava dosyasının sonuçlanmasını bekleyecektir.

 

Ziynet eşyalarım eşimin işyerindeki kasada kaldı. Çekişmeli boşanma davasında bunları da talep edebilir miyim?

 
Evet, bunun için ayrı bir dava açmanız gerekmez. Harcını ödemek kaydı ile ziynet ve şahsi eşyalarınızı da boşanma davasında talep edebilirsiniz. Avukatınız bu taleplerle ilgili ispat kuralları konusunda gerekli bilgiyi size verecektir.

 

Evleneli bir yıl olmadı. Yine de çekişmeli boşanma davası açabilir miyim?

Anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak çekişmeli boşanma davası açabilmek için evlilikte geçirilmiş her hangi bir süre şartı yoktur. Açabilirsiniz.

 

Tayin işlemleri için düğünden birkaç ay önce resmi nikah yaptık. Henüz fiilen karı koca gibi yaşamaya da başlamış değiliz. Ancak geçinemiyoruz ve ben yol yakınken dönmek istiyorum. Bu durumda boşanma davası açabilir miyim?

Yapılan nikahla hukuk düzeni karşısında evli statüsünü kazanmışsınız. Eşiniz sizinle aynı fikirde değilse açacağınız dava çekişmeli boşanma davasıdır.

 

Avukat Hüseyin Demirbaş Demirbaş Hukuk Bürosu Bursa 7 Nisan 2021