Buradasınız : Anasayfa > Ceza Davaları > Trafik Kazalarında Olası Kast ve Bilinçli Taksir

Trafik Kazalarında Olası Kast ve Bilinçli Taksir

Trafik Kazalarında Olası Kast ve Bilinçli Taksir  T.C.

 

YARGITAY

12. Ceza Dairesi 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2012/28926

Karar No : 2012/27430

Tebliğname No : 12 - 2012/228138             İNCELENEN KARARIN;
           Mahkemesi: Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi

 

  Tarihi: 28.03.2012

  Numarası: 2011/107-2012/61

  Sanıklar: 1- Süleyman Türkan2 –Ergün Akbal

  Katılan Sanık : Samet Çavdur

  Suç: Taksirle öldürme

  Suç tarihi: 13.09.2010      

          Hüküm: 1 – Sanıklar Ergün Akbal ve Süleyman Türkan haklarında; 5237 sayılı TCK`nın 85/2, 22/3, 62/1, 53/6, 63;
                     2- Saık Samet Çavdur hakkında 5237 sayılı TCK’nın 85/2, 62/1, 51/1, 53/6 . maddeleri uyarınca mahkumiyet, erteleme
          Temyiz eden: Süleyman Türkan, Ergün Akbal müdafileri, Katılan-sanık Samet Çavdur müdafii
          Tebliğnamedeki düşünce : Onama / Bozma

 

Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanıklar müdafileri ve katılan sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıklar Süleyman Türkan ve Ergün Akbal haklarında tayin olunan hapis cezasının süresinin on yıldan az olması nedeniyle koşulları oluşmadığından sanıklar müdafilerinin duruşmalı inceleme isteğinin CMUK’un 318 ve CMK’nın 299/1. maddeleri uyarınca istem gibi REDDİNE,

Sanıklar müdafilerinin tüm, katılan-sanık müdafinin yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak;

1- Katılan sanık Samet Çavdur’un, telefonuna gelen mesaja cevap vermek için durduğu yerden otomobili ile yeniden hareket ederken, aracın patinaj yaparak çakıl taşlarını fırlatmasını kendilerine yapılmış bir hareket olarak gören sanıkların, küfrederek modifiye edilmiş otomobilleri ile Samet Çavdur’un sevk ve idaresinde bulunan içerisinde Adem Özyiğit ile ölen Beytullah Karakaş`ın da bulunduğu otomobili takibe başladıkları, katılan-sanığın kaçarak uzaklaşmaya çalışmasına rağmen, sanıkların zaman zaman 150-170 Km varan hızlarla katılan-sanığın aracını tacize devam edip, sanık Ergün Akbal’ın katılan sanığın sevk ve idaresindeki aracı sollayıp önüne geçtiği, sanık Süleyman Türkan’ın aracı arkadan takip ederek sıkıştırmaya devam ettiği, Ergün Akbal’ın zik zak çizip fren yaparak katılan sanığın kendisini geçmesini engellediği ve Gülenbe rampaları mevkiinde tacizden kurtulmak amacıyla sanık Ergün Akbal’ın aracını virajda sollayan katılan sanık Samet Çavdur’un aracıyla yolun solundan şarampole yuvarlanması ve Beytullah Karataş’ın ölümü,

-2-

Esas No : 2012/28926

Karar No : 2012/27430

Samet Çavdur’un basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde, katılan Adem Özyiğit’in ise kemik kırığına neden olacak şekilde yaralanması ile sonuçlanan ve kabulünde bu şekilde olduğu olayda, sanıklar Süleyman Türkan ve Ergün Akbal’ın kendi aralarında yarış yapmalarının söz konusu olmayıp, olayın başlangıç anından itibaren katılan sanık Samet Çavdur’un otomobilini kendi araçları arasına alarak kaza yapmaya zorladıkları ve meydana gelen sonucu öngörmelerine rağmen bu eylemlerini uzun bir süre devam ettirdikleri, böylece sanıkların eylemlerinin olası kasıtla Beytullah Karataş’ı öldürmek, Samet Çavdur ve Adem Özyiğit’i olası kasıtla yaralama suçlarını işledikleri gözetilmeden, takdirde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

2- Sanık Samet Çavdur`un diğer sanıkların kendisini tacizi ve kaza yapmaya zorlaması sırasında korkusu nedeniyle duramayıp, kaçarak diğer sanıkların araçları ile kendisini sıkıştırmalarından kurtulmaya çalışırken viraja hızlı girmesi sonucunda virajı alamayarak şarampole yuvarlanmasında viraja hızlı girme eylemi iradi olmayıp, diğer sanıkların eylemlerine bağlı gelişmesi nedeniyle sanığın olayda kusurunun bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de;

Olayda Beytullah Karataş’ın ölümü ile Adem Özyiğit ve katılan-sanık Samet Çavdur’un yaralanması ile sonuçlanan kazada, katılan-sanık Samet Çavdur’un eylemi bilinçli taksirle işlemediğinin anlaşılması ve katılan-mağdur Adem Özyiğit’in katılan sanık Samet Çavdur’dan şikayetçi olmaması karşısında katılan-sanık Samet Çavdur’un eyleminin 5237 sayılı TCK’ nın 85/1 maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeden katılan sanığın bir kişinin ölümü ile bir kişinin de yaralanmasına neden olduğundan bahisle anılan Kanunun 85/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan-sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 17.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.