Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Uyuşturucu Kullanımının Velayet Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

Uyuşturucu Kullanımının Velayet Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Kullanımının Velayet Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi : 

 

Yargıtay uyuşturucu kullanımını, velayet hakkı yönünden, mutlak nitelikte olumsuz bir durum olarak değerlendirmektedir.  

 

- Yüksek Mahkeme çok yeni bir kararında, 'uzun süreli uyuşturucu kullanımının, sonradan bırakılsa bile, velayetin değiştirilmesini gerektireceğine, çocuğun üstün yarrının gerektirmesi halinde görüşlerinin aksine de karar verilebileceğine' hükmetmiştir.  (Yargıtay 2. HD. E: 2019/906 , K: 2019/1745 , T: 27.02.2019 ) 

 

- 2. Hukuk Dairesi bir başka kararında, annenin temyizi bulunmadığı halde, velayetin kamu düzeninine ilişkin olduğunu belirterek dosyayı bu yönden re`sen incelemiş ve müşterek çocuğun velayet haklarının, uyuşturucu kullanan ve bu konuda ceza mahkemesince mahkum edilmiş olan babaya verilmiş olması nedeniyle kararı bozmuştur. (Yargıtay 2. HD. E: 2016/10592 , K: 2018/1617 , T: 08.02.2018 )

 

- Yine bir başka kararda, uyuşturucu suçlarından cezaevinde kalmış olan anneye tevdi edilmiş olan velayetin, anne tahliye olduğu halde, kaldırılmasına  karar verilmiştir. (Yargıtay 2. HD. E: 2016/1465 , K:2016/2213 , T: 10.02.2016)

 

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başka bir kararında ise sosyal hizmet uzmanı tarafından düzenlenen raporda velayetin babada kalmasının uygun olduğunun belirtilmesine ve uyuşturucu kullanımının bir ceza mahkemesi kararıyla sabit olmamasına rağmen , baba hakkında uyuşturucu madde kullanma iddiası bulunduğu gerekçesiyle, velayetin anneye tevdi edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 

Bu olayda ilginç olan babanın uyuşturucu madde kullandığının bir ceza mahkemesi kararıyla sabit olmamasıdır. Yargıtay, tanıkların babanın uyuşturucu kullandığı yönündeki beyanlarını esas alarak karar vermiştir. (Yargıtay 2. HD. E: 2014/8526 , K: 2014/19193 , T: 02.10.2014 )

 

Görüldüğü üzere Yargıtay, bırakmış olsalar bile ebeveynden birinin uyuşturucu geçmişi bulunmasını mutlak olumsuz bir durum olarak değerlendirmekte, ilgili tarafın temyizi olmasa  dahi velayetin kamu düzeninden olduğunu belirterek, iddiayı re`sen incelemekte, bu konuda sosyal inceleme raporu içeriği ile küçüğün aksi yöndeki beyanlarını dikkate almamakta, uyuşturucu kullanımının ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmiş olmasını da aramamaktadır. 

 

Öte yandan uyuşturucu suçlarından mahkumiyet halinde, ceza mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak kişi alt soyu üzerindeki velayet haklarından mahrum bırakılmaktadır. Ancak Anayasa mahkemesinin iptal kararı nedeniyle bu yasak hükümlünün cezaevinde kaldığı süre için söz konusu olacaktır.

 

Avukat Hüseyin Demirbaş  Demirbaş Avukatlık Bürosu Bursa 6 Nisan 2021