Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Boşanma Davası Yoksulluk Nafakası, Düzenli Gelir

Boşanma Davası Yoksulluk Nafakası, Düzenli Gelir

Boşanma Davası Yoksulluk Nafakası, Düzenli Gelir  
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin , çalışan ve bu nedenle düzenli geliri bulunan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin 'hakkaniyete uygun ve isabetli olmayacağına' dair yeni bir kararı aşağıdadır. 
 

T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ   ESAS NO: KARAR NO: 2012/3148 2012/22407 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN :   MAHKEMESİ :Bursa 3. Aile Mahkemesi TARİHİ :21.10.2011 NUMARASI :Esas no: 2010/1445 Karar no:2011/1121 DAVACI :B.K. DAVALI :K.K. DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davalı   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Davacının çalıştığı, düzenli ve yeterli gelirinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalının mali gücü de dikkate alındığında davacı yararına yoksulluk nafakası takdir edilmesi hakkaniyete uygun ve isabetli görülmemiştir. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.25.09.2012 (Salı)   Başkan V. Üye Üye Üye Üye Nail Özkılıç A.İnci Özden Mahmut Kamacı İrfan Okur Mustafa Ateş             1-GYK-HA-SS Karşılaştırıldı Y.İşl.Müd.S.Karakoca