Buradasınız : Anasayfa > Marka Patent Tasarım Davaları > Patent Hakkına Tecavüz Hallerinde Cezai Yaptırım Söz Konusu Mu?

Patent Hakkına Tecavüz Hallerinde Cezai Yaptırım Söz Konusu Mu?

2009 yılı öncesinde, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK ` nın 71/A madesinde yazılı patent ve faydalı model haklarının ihlali niteliğindeki fiileri işleyenler hakkında, patent hakkı sahibinin Cumhuriyet Savcılığı`na şikayette bulunması sonucunda, savcılık tarafından KAMU DAVASI açılmaktaydı. 

Anayasa Mahkemesinin , KHK ile suç tanımlanamayacağı gerekçesiyle ilgili KHK hükümlerini iptal etmesi üzerine yasa koyucu , 22/06/2004 kabul tarihli, 5194 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ile 551 Sayılı KHK ` nın 71/A maddesini değiştirmek suretiyle bu boşluğu doldurmaya çalışmış ise de , 10 Ocak 2017 tarihinde yürülüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 551 Sayılı KHK yürülükten kaldırılmış, patent ve faydalı model  için herhangi bir ceza hükmü de düzenlenmemiştir. Bugün itibariyle , patent ve faydalı model hakkı  ihlallerinde cezai yaptırım söz konusu değildir. Hukuki korumanın düzeyinde ise 551 sayılı KHK` ya göre önemli bir değişiklik yoktur.  

Demirbaş Hukuk Bürosu Avukat Hüseyin Demirbaş Bursa Bursa Barosu