Buradasınız : Anasayfa >Vekalet Bilgileri

Vekalet Bilgileri

VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

Avukatlık vekaletnamesi noterlerce düzenlenir. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları bölgelerindeki Türkiye Konsolosluğunda da bu işlemi yaptırabilirler.

Demirbaş Hukuk Bürosu avukatlarına vekaletname çıkarmak için gereken vekaletname bilgilerini lütfen aşağıdaki iletişim araçları ile talep ediniz.

 

E-Mail: info@demirbas.av.tr

Fax: +90 224 271 0505

Tel : +90 224 272 1909

VERİLECEK YETKİLER
Notere aşağıdakilerden vekaletnamede olmasını istediğiniz yetkileri özellikle söyleyiniz.

Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ/tebellüğ etme,  mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma.

BOŞANMA VE BOŞANMANIN TANIMA TENFİZİ DAVASI İÇİN VEKÂLET VERİLECEKSE;

Boşanma davası ya da boşanmanın tanınması tenfizi davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir.
Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – resmi bir kimlik belgesi ile ile gidilmelidir. Şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekaletname verecekseniz temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.

Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak vekaletnamede tanıma tenfiz davası için olduğu belirtilmelidir. 

TANIMA TENFİZ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMİŞ YABANCI MAHKEME KARARININ, APOSTILLE BELGESİNİN VE VEKALETNAMENİN ASLI  İLE RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.