Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Kişisel İlişkinin Engellenmesi Nedeniyle Velayetin Değiştirilmesi

Kişisel İlişkinin Engellenmesi Nedeniyle Velayetin Değiştirilmesi

Kişisel İlişkinin Engellenmesi Nedeniyle Velayetin Değiştirilmesi

       T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

Esas: 2002/3930
Karar: 2002/4731
Tarih: 04.04.2002

ÖZET: Davalının çocuğun davacı ile kişisel ilişkisini engellediği, çocuğun aile bağlarım özellikle fikri gelişmesini kötü etkileyecek bir davranış içerisine girdiği anlaşıldığından, velayetin değiştirilmesine karar verilmesi gerekir.

(743 sayılı MK. m. 149) (4721 sayılı MK. m. 183)

KARAR METNİ:
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Karar başlığında davacının soyadının Efesoy ve Atasoy yazılması doğru görülmemiştir.

2- Davaların celp edilen icra dosyasında kişisel ilişki günlerinde çocuğu bulundurmadığı, değişen adresini dosyaya bildirmediği ve müteaddit araştırmalara rağmen de adresinin bulunamadığı böylece çocuğun davacı ile kişisel ilişkisini engellediği anlaşılmıştır. Davalı, çocuğun aile bağlarını özellikle fikri gelişmesini kötü etkileyecek bir davranış içerisine girmiştir.

Bu halde velayetin değiştirilmesine (743 SK. 149, 4721 SK. 183) karar verilmesi gerekirken davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen nedenle (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 4.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.