Buradasınız : Anasayfa > Tazminat Davaları

Tazminat Davaları

Portföy Tazminatı, Türk hukukunda ilk olarak 6102 sayılı TTK ile acente yönünden  yazılı bir düzenlemeye tabi tutulmuş ise de hukukumuza 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile girmiş değildir. 6102 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden çok önce Yarg

Hırsızlık Değil Dolandırıcılık Suçunu Oluşturan Eylem Kasko Sigorta Teminatı        T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Esas: 2005/193 Karar: 2006/98 Tarih: 16.01.2006 KASKO SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Pa

Trafik Kazsı Sonucu Oluşan Hasar Alkolün Hasara Etkisi        T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Esas: 2005/52 Karar: 2006/88 Tarih: 16.01.2006 ÖZET: Somut olay kasko sigorta poliçesiyle sigortalı aracın meydan

Trafik Kazaları ve Tazminat Davaları İstatistikleri  TRAFİK KAZALARI VE TRAFİK KAZALARI TAZMİNAT DAVALARINA İLİŞKİN BAZI İSTATİSTİKLER   Yol ve araçlardaki eksiklikler, sürücü eğitimindeki yetersizlikler, trafik kurallarına uyma konus

Banka Hesabındaki Paranın İnternet Bankacılığı Yolu İle Çekilmesi  T.C.   YARGITAY     11. Hukuk Dairesi   ESAS NO : 2011/5607   KARAR NO : 2013/7417    

İnternet Yoluyla Banka Hesaplarının Boşaltılmasından Doğan Tazminat Davaları   Banka Hesabındaki Paranın, Mudinin Bilgisi ve İzni Dışında İnternet Yolu İle Yapılan İşlemlerle çekilmesi Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini Davaları  

İşletenin Trafik Kazasından Doğan Sorumluluğu    İŞLETENİN TARAFİK KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU   Trafik kazalarından doğan tazminat davaları, tazminat ve sorumluluk hukukumuzda önemli yer tutan davalardandır. Bu davalarda kusurl

Danıştay Kararı: Manevi Tazminat İçin İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Gerekmemesi T.C. DANISTAY İdari Dava Daireleri Kurulu E. : 2004/753 K. : 2007/2323 T. : 22.11.2007 Özeti : Manevi tazminata hükmedilmesi, idarenin ağır hizmet

Ruhsatsız Binanın Depremde Yıkılması Tazminat T.C. DANIŞTAY 6. DAİRE E. 2007/5045 K. 2008/20 T. 15.1.2008   • KAÇAK BİNADA MEYDANA GELEN DEPREM ( Gerek Yapının İnşa Aşamasında Gerek Daha Sonraki Aşamalarda Yapıya İlişkin Bir Te

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Mirasın Reddi DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI MİRASIN REDDİ MİRASI REDDEDEN EŞİN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİANATI TALEP EDEBİLECEÐİ   YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2007/4-222 K: 2007/22

Yayın Yoluyla Kişilk Haklarına Saldırı Mani Tazminat Basın Özgürlüğü        T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2006/4-540 Karar: 2006/601 Tarih: 27.09.2006 YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MANEVİ

Yasal Şikayet Hakkının Kullanılması Manevi Tazminat        T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2008/4-421 Karar: 2008/422 Tarih: 04.06.2008 KARAR METNİ: YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki 'manevi tazm

Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı  TRAFİK KAZALARI TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ                       Karayolları Trafik Kanunun 109.

Trafik Kazası Tazminat Davaları  TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI                 Yol ve araçlardaki eksiklikler , sürücü eğitimindeki yetersizlikler nedeniyle