Buradasınız : Anasayfa > Marka Patent Tasarım Davaları

Marka Patent Tasarım Davaları

2009 yılı öncesinde, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK ` nın 71/A madesinde yazılı patent ve faydalı model haklarının ihlali niteliğindeki fiileri işleyenler hakkında, patent hakkı sahibinin Cumhuriyet Savcılığı`na şikayette bulunma

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2014/4099 KARAR NO: 2015/1628   Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 24/12/2013 NUMARASI: 2012/501-2013/675 ASIL VE BİRLEŞEN

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2014/13008 KARAR NO: 2014/19283   Y A R G I T A Y İ L A M I   MAHKEMESİ: BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 20/03/2014 NUMARASI: 2013/286-2014/113 DAVA

2009 yılı öncesinde, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK hükümleri uygulanarak , başkasının tescilli tasarımını taklit eden, tasarımın taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde

Tasarım Başvurusu 6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanununun 65. maddesine göre tescil edilerek yayımlandığı takdirde, tescil sahibi, tasarım hakkına yönelik olarak 81. Maddenin 1. fıkrasında sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 81. maddesine göre aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır. a) Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün

Tescilden doğan tasarım hakkının kapsamı 6769 Sayılı Kanunun 59/1 maddesinde '  Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Üçüncü kişiler, tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığ

Tasarım Sahibinin Hakları   Tasarım Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı: 554 sayılı KHK` nin 17. maddesine göre 'Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni ol

Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2011/14432 KARAR NO : 2012/21043 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 28/07/2011 NUMARASI : 2005/182-2011/289 ASIL DAVADA DAVACI -Bİ

Patentin Hükümsüzlüğü Davaları   Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir: -Patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarına (yenilik, Tekniğin bilinen durumunun aşılması, Sanayi` e uygulana

Patent Hakkı Sahibinin Hukuk Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri Patent hakları tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemelerde dava açarak, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:   -Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durduru

Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller Patent Haklarına Tecavüz Sayılan Fiiller:   Aşağıda yazılı fiiller patent haklarına tecavüz sayılır:   -Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme so

Patent ve Faydalı Model Hakkında Genel Bilgiler   Patent ve Faydalı Model Nedir.? Patent ve faydalı modeli tanımlamadan önce “buluş” kavramı üzerinde durulmalıdır. “Buluş” , yaşamdaki spesifik bir probleme yeni bir fikir veya projeyl

Franchising Sözleşmesi   Franchising Sözleşmesi (İsim Hakkı Sözleşmesi) 1. Tanım Franchising; bir kimsenin başkasının çalışma prensiplerine ve talimatlarına bağlı kalarak ve bir bedel (ücret) karşılığında onun ürününü veya hizmetini sağ

Tanınmış Marka Markanın Hükümsüzlüğü Davası Hak Düşürücü Süre TANINMIŞ MARKA  MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜÐÜ DAVASI  HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  PARİS SÖZLEŞMESİ        T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kur

Markanın Hükümsüzlüğü Davası Hükümsüzlük Sebepleri Kötü Niyetli Tesçil        T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2008/11-501 Karar: 2008/507 Tarih: 16.07.2008 KARAR METNİ: YARGITAY İLAMI Taraflar ara

  Anayasa Mahkemesinin 2004 ve 2008 yıllarında vermiş olduğu iptal kararları, ceza hukuku reformu, KHK ile ceza normu getirilmesinin neden olduğu zorluklar daha doğrusu bunun olanaksızlığı marka hukukunu bütüncül olarak ele alan bir yeni bir

Marka Hakkı Sahibinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri     A) HUKUK MAHKEMELERİNDE:    6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 149. Maddesine göre, Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahi

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 141. maddesi hükmüne göre aşağıdaki fiiller, patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılır: a) Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit e

Marka Hakkında Genel Bilgiler   Marka Hakkında Genel Bilgiler: Marka Tanımı: Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adlarından, sözcüklerden şekillerden, harflerden,

Markanın Hükümsüzlüğü Davası  T.C.   YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/4221 KARAR NO : 2013/3985    Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEME