Buradasınız : Anasayfa > Marka Patent Tasarım Davaları

Marka Patent Tasarım Davaları

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2014/4099 KARAR NO: 2015/1628   Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 24/12/2013 NUMARASI: 2012/501-2013/675 ASIL VE BİRLEŞEN

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2014/13008 KARAR NO: 2014/19283   Y A R G I T A Y İ L A M I   MAHKEMESİ: BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 20/03/2014 NUMARASI: 2013/286-2014/113 DAVA

Tasarım Haklarına Tecavüz Suçunu İşleyenlere Verilecek Cezalar Başkasının tescilli tasarımını taklit eden, tasarımın taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, tasarım sahibinin

Tasarım Hakkı Sahibi, Tasarımdan Doğan Hakların Ne Zaman Kullanabilir?   Tasarım başvurusu Türk Patent Enstitüsünce ayda bir yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlandığı takdirde , başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerde

Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller   554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48. maddesine göre aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır.   -Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin şek

Tasarım Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı: 554 sayılı KHK' nin 17. maddesine göre 'Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan vey

Tasarım Sahibinin Hakları   Tasarım Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı: 554 sayılı KHK` nin 17. maddesine göre 'Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni ol

Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2011/14432 KARAR NO : 2012/21043 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 28/07/2011 NUMARASI : 2005/182-2011/289 ASIL DAVADA DAVACI -Bİ

Patent Haklarına Tecavüz Suçunu İşleyenlere Verilecek Cezalar: Başkasının tescilli patentini taklit eden, patentin taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, patent sahibinin Cu

Patentin Hükümsüzlüğü Davaları   Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir: -Patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarına (yenilik, Tekniğin bilinen durumunun aşılması, Sanayi` e uygulana

Patent Hakkı Sahibinin Hukuk Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri Patent hakları tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemelerde dava açarak, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:   -Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durduru

Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller Patent Haklarına Tecavüz Sayılan Fiiller:   Aşağıda yazılı fiiller patent haklarına tecavüz sayılır:   -Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme so

Patent ve Faydalı Model Hakkında Genel Bilgiler   Patent ve Faydalı Model Nedir.? Patent ve faydalı modeli tanımlamadan önce “buluş” kavramı üzerinde durulmalıdır. “Buluş” , yaşamdaki spesifik bir probleme yeni bir fikir veya projeyl

Franchising Sözleşmesi   Franchising Sözleşmesi (İsim Hakkı Sözleşmesi) 1. Tanım Franchising; bir kimsenin başkasının çalışma prensiplerine ve talimatlarına bağlı kalarak ve bir bedel (ücret) karşılığında onun ürününü veya hizmetini sağ

Tanınmış Marka Markanın Hükümsüzlüğü Davası Hak Düşürücü Süre TANINMIŞ MARKA  MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜÐÜ DAVASI  HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  PARİS SÖZLEŞMESİ        T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kur

Markanın Hükümsüzlüğü Davası Hükümsüzlük Sebepleri Kötü Niyetli Tesçil        T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2008/11-501 Karar: 2008/507 Tarih: 16.07.2008 KARAR METNİ: YARGITAY İLAMI Taraflar ara

Marka Hakkını İhlal Suçlarını İşleyenlere Verilecek Cezalar     Marka Hakkı İhlali Suçlarını İşleyenlere Verilecek Cezalar: Anayasa Mahkemesinin 2004 ve 2008 yıllarında vermiş olduğu iptal kararları, ceza hukuku reformu,KHK ile ce

Marka Sahabinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri        Marka Sahibinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri:   1. Hukuk Mahkemelerinde:   a) Ma

Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller Patent Haklarına Tecavüz Sayılan Fiiller:   Aşağıda yazılı fiiller patent haklarına tecavüz sayılır:   -Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme so

Marka Hakkında Genel Bilgiler   Marka Hakkında Genel Bilgiler: Marka Tanımı: Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adlarından, sözcüklerden şekillerden, harflerden,

Markanın Hükümsüzlüğü Davası  T.C.   YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/4221 KARAR NO : 2013/3985    Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEME