Buradasınız : Anasayfa > İş Davaları

İş Davaları

Kıdem tazminatı alacağı, akdin fesih tarihinden itibaren muaccel olur ve bu alacağa fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi işletilir. Yargıtayın yerleşik uygulaması da bu yöndedir.   'İşçinin ihbar ve kıdem tazminatı ile y

DEMİRBAŞ HUKUK BÜROSU - AVUKAT BİLGE DEMİRBAŞ - 04.04.2020 Genel bakış 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüs (COVID- 19), kısa sürede 146 ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) tarafından, Korona

Fesih bildiriminde, feshe neden olan davranışın açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde fesih geçersiz sayılmakta ve işe iade kararı verilmektedir.  Buna dair, istinaf ve temyiz kanun yollarından geçmiş çok yeni bir k

T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/21199 KARAR NO : 2015/23118 Mahkemesi : Bursa 9. İş Mahkemesi Tarihi : 30/10/2014 Numarası : 2013/575-2014/501 Davacı : ......................... San. ve Tic. A.Ş. vekili Avukat Hü

İş Hukukunda Ücretsiz İzin                    İŞ HUKUKUNDA ÜCRETSİZ İZİN   Ekonomik sebepler veya mevsimsel daralmalar nedeniyle işyerinde faaliye

Yargıtay Kararı: Fazla Çalışma Ücreti   FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN ÜCRET BORDROSUNUN SAHTELİĞİ KANITLANMADIKÇA KESİN DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU   FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN YAPILAN HAKKANİY

Yaş Hariç Emekliliğe Hak Kazanma Nedeniyle Kıdem Tazminatı 15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ VE 3600 GÜN PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI DOLDURMA NEDENİYLE İŞTEN AYIRLMA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI (1475 Sayılı İş Kanunun Md.14/1-5)     25/08/199

İş Hukuku Yargıtay Kararı: Sendika Yetki Tespitine İtiraz T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi   o        İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ o        YETKİ TESPİTİ DAVASI o&

Yargıtay Kararı: Esnaf ve Sanatkar Faaliyeti Kapsamında Kalan İşyeri YARGITAY İLAMI   ESAS NO       :2008/43998 KARAR NO :2010/39187     MAHKEMESİ     &nb

Yargıtay Kararı: İşe İade Davası İşveren Vekili ve Yardımcıları           T.C     YARGITAY 9. Hukuk Dairesi YARGITAY İLAMI ESAS NO :2008/27930 KARAR NO:2009/11600 MAHKEMESİ

Yargıtay Kararı: İşe İade Davranışı İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan İşçi   T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi   Y A R G I T A Y İ L A M I   ESAS NO: 2008/16598 KARAR NO: 2009/5552 MAHKEMESİ : Bursa 3.İş Mahke

Yıllık Ücretli İzin Hafta Tatili Genel tatil ve Ulusal Bayramlar  YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE İŞ HUKUKUNDAKİ DİÐER İZİNLER 1) Yıllık ücretli izin (annual pay vacation)     İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme

İş Kazasını Zamanında Bildirmeme İdari Para Cezası İŞ KAZASINI SÜRESİ İÇİNDE BİLDİRMEME İDARİ PARA CEZASI  KABAHATLER KANUNU İTİRAZ YERİNİN SULH CEZA MAHKEMESİ OLMASI        T.C. YARGITAY Ceza Gene

Yargıtay Kararı: İşçinin İş Yerinde Uyuması Haklı Fesih T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1984/9-126 K. 1984/315 T. 23.3.1984 * ISCININ ISYERINDE UYUMASI ( Hakli Fesih Sebebi ) * HAKLI FESIH ( İscinin İsyerinde Uyumasi ) 1475

İşçi Bakımından Önelsiz Fesih Sebebi İŞÇİ BAKIMINDAN ÖNELSİZ ( DERHAL ) FESİH HAKKI VEREN SEBEPLER   1.      Sağlık sebepleri   a -    İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, i

Kötü Niyet Tazminatı KÖTÜ NİYET TAZMİNATI   Süreli fesih             Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerek

İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Sebepler İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GEÇERLİ BİR SEBEP GEREKİR Mİ? SEBEPLER   Feshin geçerli sebebe dayandırılması             Madde 

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ   İş sözleşmeleri tarafların karşılıklı anlaşması ile, işçinin ölümü ile, belirli süre ile yapılmış ise bu sürenin sona ermesi ile, Yine belirli süreli sözleşmelerde

Zorunlu İş Sözleşmeleri ZORUNLU İŞ SÖZLEŞMELERİ   Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurları ile Yapılan Zorunlu Sözleşmeler   Bu hususta aşağıdaki yönetmeliğe bakınız. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hak

Çocuk ve Kadın İşçiler ile Yabancılarla Yapılan Sözleşmelere İlişkin Özel Haller ÇOÇUK VE KADIN İŞÇİLER İLE YABANCILARLA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR VE GEÇERSİZ İŞ SÖZLEŞMELERİ     1. Küçük ve Kadın İşçilerle

İş Kanunu Kapsamına Girmeyen İşler İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDAKİ İŞLER      Kanunun 4. Maddesinde İş Kanunun kapsamına girmeyen işler sayılmıştır. İş kanunun bu maddede sayılan istisnalar dışında tüm işyerlerine, işveren

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ  KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ   1) TANIM 4857 sayılı İş Yasası’nın 13. maddesin de  kısmi çalışmanın tanımı şu şekilde yapılmıştır. 'İşçinin normal ha

İş Sözleşmesi (Tanım ve Unsurlar)   İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI VE UNSURLAr 1. Tanımı:   4857 Sayılı İş Kanunun 8. maddesinde İş sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Buna göre iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi

İş Hukukunun Temel Kavramlarndan Bazıları İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINDAN BAZILARI  ( İşçi, Ücret, İş Görme, Bağımlılık, Stajyer, İşveren, İşveren vekili )   İşçi:   4857 Sayılı İş Kanununun 2 maddesinde

İş Kanunu` nda yapılan Değişiklikler   B- 4773 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER SONRASINDA DURUM 1-Süreli Fesih Bildirimine İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler 1475 sayılı İş Kanununda belirsiz süreli hizmet akitlerinin ihbar önelleri v

İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar İŞ DAVALARI 1. İş ve Çalışma İlişkisinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları: İş Mahkemelerinde en çok açılan davalar iş ve çalışma ilişkisinden yahut iş akdinin feshinden kaynaklanan alacak ve  tazm

İş Güvencesi ve İşe İade Davası   İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVASI : 1. Genel Çerçeve: 4857 sayılı İş Kanunun 18. Maddesine göre otuz ve daha fazla işçi çalıştıran işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve en az altı