Buradasınız : Anasayfa > İcra İflas Davaları

İcra İflas Davaları

T.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2014/553 KARAR NO: 2014/4497Y A R G I T A Y I L A M I   MAHKEMESI: Bursa 5. Asliye Ticaret Mahkemesi TARIHI: 12/09/2013 NUMARASI: 2012/258-2013/301 DAVACI: ...........

Delil Olarak Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanma        T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas: 2004/4125 Karar: 2004/4149 Tarih: 14.09.2004 KARAR METNİ: Hükmün temyizen incelenmesi davacı vekili tarafı

Hamilin Cirantaya Müracaatının Senedin Protesto Edilmesi Şartına Bağlı Bulunduğu        T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas: 2006/11961 Karar: 2006/15028 Tarih: 07.07.2006 ÖZET: Somut olayda olduğu gibi bon

Yargitay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E. : 2005/2807 K. : 2005/4480 T. : 21.04.2005 • Grup Sirketleri Tarafindan Birlikte Acilan İflasin Ertelenmesi Davasi • Hasimsiz Acilan Dava • İhtiyari Dava Arkadasligi • Davalarin Birlestirilmesi • Borca Batik Olma

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2007/17-16 K. 2007/28 T. 13.2.2007 • ALACAKLISINI ZARARA UÐRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Eylemin Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak

İflas Masasına Kayıt Kabul Davası Yabancı Para Alacağı Kaydı İflasta Eşitlik T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi Esas: 1997/2756 Karar: 1997/4683 Tarih: 08.05.1997 ÖZET: İflasta alacaklılar arasında eşitlik ilkesi gereğince, İİK.nun 206. maddesinde sayıl

Tasarrufun İptali Davaları   T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2008/2594 K. 2008/3948 T. 14.7.2008 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Açılabilmesi İçin Bir İcra Takibi Bulunması ve Borçlu Hakkında Alınmış Kesin veya Geçici Aciz

İflasın Ertelenmesi        T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi Esas: 2007/261 Karar: 2007/3707 Tarih: 12.04.2007 KARAR METNİ: Davacı vekilince hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargıl