Muvazaalı Boşanma Nedeniyle Emekli Aylığının İptali

5510 sayılı Kanun`a 5754 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 4. maddenin yürürlüğe girmesinden önce 5434 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla ilgili  sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan uyuşmazlığın çözümünde idari yargının görevli olacağı, SGK tarafından muvazaalı boşanma iddiasıyla bu kapsamda bulunan kişiler aleyhinde verilen emekli aylığının iptali kararına karşı idare mahkemesinde dava açılması gerekeceği hakkında çok yeni tarihli bir Danıştay kararı Vergi ve Sosyal Güvenlik Davaları başlıklı bölüme eklendi. 

Avukat Hüseyin Demirbaş Demirbaş Hukuk Bürosu Bursa 10 Nisan 2016 

Yeni Haberler

icra inkar tazminatı,icra davaları,icra iflas davaları,

Boşanma Davası Ziynet Ve Çeyiz Eşyası,boşanma davası,ziynet davası,çeyiz

Patentin Hükümsüzlüğü Davaları,patent davası,patent hukuku,avukat

marka davası,markanın hükümsüzlüğü davası,ticaret ünvanının terkini dava

boşanma dava süresi,tazminat dava süresi,alacak dava süresi,iş mahkemesi

boşanma,boşanma davası,boşanma dava açma,boşanma dava sayıları

kira davası,kira alacağı davası,kira hukuku,avukat

Boşanma Davası Nafaka ve Tazminat Miktarı

Çalışanın Görevini Yaparken İşverene Verdiği zararın Tazmini Davası-Zama

Nitelikli Dolandırıcılık,Resmi Belgede Sahtecilik,ceza davası,avukat,