Buradasınız : Anasayfa > Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Davaları

T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI     ESAS NO         : 2018/1402 KARAR NO      : 2019/630     T Ü R K&nb

Eşler Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi - Kadının Koca Lehine İpotek Vermesi EŞ LEHİNE VERİLEN İPOTEK EŞLER ARASINDAKİ ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ ORTAKLIÐIN İŞLERİNİN TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEK KADININ KOCA LEHİNE GERÇEKLEŞTİRDİ&

T.C. BURSA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR ESAS NO :2012/164 Esas KARAR NO :2013/716 Karar HAKİM :.................... KATİP :...................... DAVACI :................... DAVALI :................

Muvazaa nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Kararları T.C. BURSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2011/473 Esas KARAR NO : 2013/323 HAKİM : İLHAN KURU 30712 KATİP : MUSTAFA AKSU 102590 DAVACILAR : 1- ............. 2- ...........

Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi GAYRİMENKUL DAVALARI: GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIMI SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ÖDENMİŞ PARANIN DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ UYARINCA İADESİ T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO

Uygulamada şufa davasına konu olabilecek hisse satışlarında şufalı payın satış bedelinin gerçekte kararlaştırılan bedelden oldukça yüksek beyan edildiğine sık sık rastlanmaktadır. Alıcı ve satıcı tapuya beyan edilen satış bedelini muvazaalı olarak yü

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/12273 KARAR NO : 2012/14393 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 22/03/2012 NUMARASI : 2011/2652-2012

Muvazaa Davası;Ölünceye Kadar Bakma Akdi      T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU     Esas     :2011/1-720 Karar   :2012/4 Tarih    :18.01.2012  

Şufa ( önalım) Davaları Önalım ( şuf’a ) Davaşları    ŞUFA ( ÖNALIM) DAVALARI        “Önalım hakkı; Müşterek mülkiyete tabi taşınmazda pay sahibi olarak veya sözleşmeden doğan hakka dayanılarak, ta

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası T.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi Esas: 2008/1494 Karar: 2008/3602 Tarih: 24.03.2008 ÖZET: Somut dava, 2942 s. Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan

Kamulaştırmasız El Atma Davası  T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2004/390 K. 2004/2222 T. 4.3.2004 • KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN AÇILAN İLK DAVADA SAKLI TUTULAN KISMIN TAHSİLİ ( Fazlaya Dair Hakların Saklı Tu

Muvazaa nedeniyle Tapu İptali ve Tesçil Davası T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1981/1-497 K. 1983/719 T. 22.6.1983   • TAPU İPTALİ  • MUVAZAALI İŞLEM  • ZAMANAŞIMININ SÖZKONUSU OLMAMASI  • HAKİMİN MUVAZAALI İŞL

Elatmanın Önlenmesi - Ecrimisil - İntifa Hakkı   T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAIRESI E. 2005/9293 K. 2005/10983 T. 6.12.2005 • ELATMANIN ÖNLENMESi ( Ecrimisil Talebi - İntifa Hakları Tapu Kütüğüne Tesçil İle Kurulacağı ) •

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşmenin Feshi - Rayiç Bedel   T.C. Yargitay 15. Hukuk Dairesi E: 2005/7593 K:2007/ 187 T: 18.01.2007   * Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi * Fesih * Rayiç Bedel.