Buradasınız : Anasayfa > Faydalı Bilgiler

Faydalı Bilgiler

Değişik İş Dosyası Ne Demektir?  Mahkemelerin esasına girmediği ancak hakim kararı gerektiren işlemlerle ilgili verdikleri kararların ortak adıdır. Değişik iş dosyalarında genellikle sadece dosya üzerinden inceleme yapılır ve duruşma icra edi

Kararların gerekçelendirilmesi hem keyfi uygulamaların önüne geçmek hem de delil ve beyanlar yoluyla dosyaya yansıyan maddi olguları, yasalarla ilişkilendirerek  uygulama birliğini sağlamak açısından zorunludur. Gerekçe zorunluluğu savunma hakkı

  Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü`nün 2014 yılı yayınına göre göre hukuk mahkemeleri genelinde 2008 yılında 209 olan ortalama yargılama süresi 2014 yılında yılında 207 güne düşmüştür. Son yıllarda kurulan yeni mahkem

Bursa Barosu 01.07.2009-31.12.2009 Dönemi Avukatlık Asgari Ücret Tarfesi   Bursa Barosu Yönetim Kurulu`nun 09/07/2009 gün ve 42/4 sayılı kararı ile kabul edilerek, tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir. &nbs

Bursa Barosu Avukat Ücretleri 2011  Bursa Barosu 2011 yılı Avukat-Vekileden Arasındaki Tavsiye Niteliğinde  Ücret Tarifesi   Bursa Barosu Yönetim Kurulu`nun 20.01.2011 gün ve 18/16 sayılı kararı ile kabul edilerek, tavs

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Değişik İş) BURSA BAROSU BAŞKANLIÐININ 10/03/2009 TARİHLİ VE 2009/1147 SAYILI YAZISI GEREÐİNCE SİSTEMDEKİ DAVA TÜRLERİ (DEÐİŞİK İŞ) DAVA TÜRÜ ADI 6183 Sayılı Kanun

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 5 Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza) Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı) Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Tazminat) Elatmanı

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 4 İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) İtirazın İptali (V

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 3 Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma Mirasın Hükmen Reddi Mirasın Gerçek Reddi Mirası Reddinin İptali Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 2 Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli)

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas)     BURSA BAROSU BAŞKANLIÐININ 10/03/2009 TARİHLİ VE 2009/1147 SAYILI YAZISI GEREÐİNCE SİSTEMDEKİ DAVA TÜRLERİ (ESAS)

5941 Sayılı Çek Kanunu                  5941 SAYILI ÇEK KANUNU:   Çekle ilgili konular kamuoyunda her zaman en çok tartışılan hususlardan olmuş, uygul

Türkiye`de Davalar ne Kadar Sürüyor TÜRKİYE’DE DAVALAR NE KADAR SÜRÜYOR (**)   Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü`nün 1986-2008 yıllarını kapsayan bir araştırmasına göre 2008 yılında Hukuk Mahkemelerinde görülen