Buradasınız : Anasayfa > Ceza Davaları

Ceza Davaları

T.C. YARGITAY 23. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/6716 Karar No : 2015/1802 Tebliğname No : 15 - 2012/137152 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 0

Trafik Kazalarında Olası Kast ve Bilinçli Taksir  T.C.   YARGITAY 12. Ceza Dairesi  TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/28926 Karar No : 2012/27430 Tebliğname No 

Yargıtay Kararı: Susma Hakkı Kamu Görevlisine Hakaret T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2008/10723 K. 2008/21522 T. 2.12.2008 • SUSMA HAKKI ( Kullanan Sanık Hakkında '... Susma Hakkıyla Siyasi Bir Duruş İçine Girdiği ...' Biçiminde Yasal Olma

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas:  2009/4-13 Karar: 2009/12 Karar Tarihi: 03.02.2009 ÖZET: İtiraz merciince, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar, suça ve sanığa ilişkin objek