ÖNEMLİ DUYURU: Demirbaş Hukuk Bürosu Bursa'da kurulu bir avukatlık bürosudur. İstanbul'da yerleşik benzer ünvanlı hukuk büroları ile bir irtibatımız bulunmamaktadır. Telefon operatörü şirketler adına icra takipleri de yapmamaktayız.  Karışıklığa sebebiyet verilmemesi açısından, ziyaretçilerimize, önemle duyurulur. 


       İnsanlar avukatlarına sordukları sorunun tek ve kesin bir cevabı olması gerektiğini düşünseler de aslında hukuk alanında oldukça canlı bir tartışma ortamı vardır. Gerçekten biz hukukçular her hangi bir uyuşmazlığı o uyuşmazlığa uygulanacak kuralın hangisi olduğundan, yasanın konuluş amacına, hakkaniyet ilkesinden toplumun sosyal ve ekonomik yapısına, başka ülkelerdeki uygulamalardan önceki kazai içtihatlara kadar onlarca farklı noktadan ele alıp tartışabiliriz. Bu nedenle bir ihtilafın iki tarafı da tezlerini inançla savunacak iyi avukatlar bulmakta zorluk çekmezler.  


           Öte yandan bir avukatlık bürosunun web sitesi hukuk alanında teorik tartışmalar yapmak için uygun bir mecra da oluşturmaz. Bu nedenle web sitemizde mümkün olduğunca teorik tartışmalara girmeden güncel hukuki konularla ilgili görüşlerimizi açıklamayı, bu arada, ilginç bulduğumuz meselelerle boşanma gibi çok rastlanan  bazı davalar hakkında ziyaretçilerimize genel nitelikte bilgiler vermeyi amaçladık. Buradaki açıklamaların soyut ve genel nitelikte olduğunu, somut hukuki sorunlarınıza cevap oluşturmadığı gibi sık güncellenmediğinden değişen mevzuata da uygun (güncel) olmayabileceğini, hukuki sorunlarınız hakkında bilgi edinmenin en doğru yolunun bir avukatla yüz yüze görüşmek olduğunu lütfen hatırınızda bulundurunuz.   

 

          Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2007 yılında Türkiye’de hukuk mahkemelerinde açılan toplam dava sayısı 1.577.297 adettir (*). Bu davaların 1.098.018 adedini hasımlı davalar, 479.279 adedini ise hasımsız davalar oluşturmaktadır.

 

          Aşağıdaki tabloda da  (Tablo 1) görülebileceği üzere, 2007 yılında açılan 1.098.018 adet hasımlı davanın;

 

166.271 adedini, boşanma davaları

110.274 adedini, alacak davaları,

 90.477 adedini, tazminat davaları,

 79.057 adedini, kadastro tespitine itiraz davaları

 61.052 adedini, İtirazın İptali davaları

 41.106  adedini, nüfus davaları

 38.763 adedini, tapu İptali ve tesçil davaları

 37.291 adedini, tahliye (kira) davaları

 32.968 adedini, kamulaştırma davaları,

 29.434 adedini, tespit davaları

 20.710 adedini, müdahalenin meni-muarazanın men’i davaları

 20.183 adedini, nafaka davaları

 17.852 adedini, menfi tespit davaları,

 13.299 adedini, iş davaları

   8.710 adedini, tanıma ve tenfiz davaları oluşturmaktadır.

 

            2007 yılında açılan 479.279 adet hasımsız davada ise Tablo 2 de de görülebileceği üzere ilk üç sırayı;

373.534 adetle veraset,

  54.887 adetle vasi tayini,

    8.838 adedini ise çek-senet-kıymetli evrak iptali-zayii
talepleri oluşturmaktadır.

 

        Biz de web sitemizde en sık rastlanan dava türleri olan bu davalar hakkında ziyaretçilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız.
        Faydalı olması dileğiyle,

 

Demirbaş Avukatlık Bürosu,Bursa

 

demirbas@demirbas.av.tr 

 TABLO: 1

Yüzde Oranı Dava Adedi Dava Türü
15,1% 166.271 Boşanma Davaları
10,0% 110.274 Alacak Davaları
8,2% 90.477 Tazminat Davaları
7,1% 79.057 Kadastro Tespitine İtiraz Davaları
5,5% 61.052 İtirazın İptali Davaları
3,7% 41.106 Nüfus Davaları
3,5% 38.763 Tapu İptali ve Tescil Davaları
3,3% 37.291 Tahliye (Kira) Davaları
3,0% 32.968 Kamulaştırma Davaları
2,6% 29.434 Tespit Davaları
1,8% 20.713 İzaleyi Şuyu Davaları
1,8% 20.710 Müdahalenin-Muarazanın Men'i Davaları
1,8% 20.183 Nafaka Davaları
1,6% 17.852 Menfi Tespit Davaları
1,2% 13.299 İş Davaları
0,7% 8.710 Tanıma ve Tenfiz Davaları

TABLO:2

Yüzde Oranı Dava Adedi Dava Türü 
77,9 373.534 Veraset Davaları
11,4 54.887 Vasi Tayini Davaları
2,2 10.838 Çek-Senet-Kıymetli Evrak İptali Davaları
 
 
 
 (*) Bu yazıda Türkiye İstatistik Kurumunun web sitesinde (www.tuik.gov.tr) yayınlanan “Dava Türüne Göre Hukuk Mahkemelerinde Açılan Dava Davacı Davalılar (defendants,plaintifs and cases filed at the civil courts by type of case ) başlıklı çalışmadan yararlanılmıştır.    

Demirbaş Hukuk Bürosu – Bursa – Avukat Hüseyin Demirbaş 

Yurtdışı Sigortalılık Başlangıç Tarihi Karar
16.07.2014 - 13:10
Yurtdışında sigortalı olarak çalışılmaya başlanan tarihin Türkiyede sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespiti istemiyle açılmış bir davada verilen karar Sosyal Güven ...

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası 2
16.07.2014 - 12:42
Muris muvazaası iddiasıyla açılmış bir tapu iptali ve tescil davasında verilen karar Gayrimenkul Davaları bölümüne eklendi.  Demirbaş Hukuk Bürosu,Avukat Hüsey ...

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası
10.06.2014 - 14:08
Muris muvazaası nedeniyle açılmış bir tapu iptali ve tescil davasında verilen karar ile bu kararın onanmasına dair Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ilamı gayrimenkul davaları bölümüne ...

KTK EK 2/3 Maddesine Göre Bağlanan Araç YDK
13.02.2014 - 17:23
 Karayolları Trafik Kanunun EK 2/3 maddesi uygulanarak, yetkili mercilerden izin ve ruhsat alınmaksızın ticari taşımacılık yapıldığı gerekçesiyle, trafikten men edilen (bağlanan) ara&cced ...

Trafik Kazaları ve Tazminat Davaları İle İlgili Bazı İstatistikler
10.11.2013 - 16:49
 Trafik kazaları ve trafik kazalarından doğan tazminat davaları ile ilgili bazı istatiklerin yer aldığı bir yazı "Tazminat Davaları" bölümüne eklendi.  Avukat H& ...

Gayrimenkul Davaları : Geçersiz Taşınmaz Satım Sözleşmesi Nedeniyle Ödenmiş Paranın İadesi Davası
07.08.2013 - 16:35
Geçersiz gayrimenkul satım sözleşmesi nedeniyle ödenmiş paranın iadesi davası  Demirbaş Hukuk Bürosu Bursa Avukat Hüseyin Demirbaş 

Banka Hesabındaki paranın İnternet Yoluyla Çekilmesi
02.08.2013 - 18:43
İnternet üzerinden yapılan hileli işlemlerle banka hesabındaki paranın çekilmesi nedeniyle açılmış tazminat davasında Yargıtayca verilen karar tazminat davaları bölüm&uum ...

Çekişmeli Boşanma Davası hakkında Sık Sorulan Sorular
25.04.2013 - 17:12
Çekişmeli boşanma davası konusunda sıkca sorulan sorular ve cevaplarını içeren bir yazı ana sayfaya eklendi.  Demirbaş Hukuk Bürosu - Bursa - Avukat Hüseyin Demirbaş&n ...

Şufalı Payın Satış Bedelinin Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesi
09.04.2013 - 17:22
Şufalı payın satış bedelinde muvazaya ilişkin bir yazı ana sayfaya eklendi.  Demirbaş Hukuk Bürosu - Avukat Hüseyin Demirbaş 

Markanın Hükümsüzlüğü Davası
02.04.2013 - 19:16
 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin markanın hükümsüzlüğü davalarına ilişkin yeni bir kararı Marka Davaları bölümüne eklendi. Avukat Hüseyin Demirbaş - Bu ...

Trafik Kazalarında Olası Kast ve Bilinçli Taksir
16.02.2013 - 15:20
Trafik kazalarında olası kast ve bilinçli taksir uygulamasına ilişkin yeni ve örnek bir karar ceza davaları bölümüne eklendi.  Demirbaş Avukatık Bürosu - Bursa ...

Ortaklığın Giderilmesi - İzalei Şuyu - Davası
06.02.2013 - 17:00
 Ortaklığın giderilmesi -izalei  şuyu - davasında , derdest bulunan tapu iptali ve tesçil davasının sonucunun beklenmesi gerektiğine dair Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin bir kararı gayr ...

Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası
18.01.2013 - 19:14
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin faydalı modelin hükümsüzlüğü davalarına ilişkin bir kararı Patent/Faydalı Model Davaları bölümüne eklendi. Avukat Hüseyin ...

Boşanma Davası:Ziynet Eşyası,Kadının Ziyneti Olmayan Altın Eşya
01.12.2012 - 13:33
 Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin ziynet eşyalarına ilişkin yeni bir kararı Boşanma Davalarına eklendi. Demirbaş Hukuk Bürosu - Avukat Meral Demirbaş 

Boşanma Davası, Yoksulluk Nafakası
29.10.2012 - 15:25
 Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin , çalışan ve bu nedenle düzenli geliri bulunan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin "hakkaniyete uygun ve isabetli olmayacağına" ...

Muvaaza Davası
06.10.2012 - 13:58
Hukuk Genel Kurulunun, ölünceye kadar bakma akdinde muvazaaya ilişkin yeni bir kararı gayrimenkul davaları bölümüne eklendi. Demirbaş Hukuk Bürosu - Bursa - Ekim 2012 ...

Yurtdışı Borçlanması
12.09.2012 - 16:56
Yurtdışı borçlanması ve sigortalılık başlangıç tarihine ilişkin bir yazı sosyal güvenlik davaları bölümüne eklendi. Demirbaş Hukuk Bürosu - Avukat Hüsey ...

Aldatma ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebine Dayalı Boşanma Davası
26.07.2012 - 14:19
  Yargıtayın bir defalık aldatmalarda TMK Md. 163 e göre boşanma kararı verilemeyeceğine dair güncel kararı üzerine düşüncelerimizi içeren bir yazı boşanma daval ...

Fazla Çalışma Ücreti
07.07.2012 - 13:42
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Fazla çalışma ücreti,fazla çalışmanın ispatı,fazla çalışma ücretinden yapılan indirimlerde vekalet ücreti v.s. konularındaki yol g&oum ...

Franchising Sözleşmesi
24.05.2012 - 11:32
 Franchising Sözleşmeleri hakkında bir yazı marka davaları bölümüne eklendi. demirbaş hukuk bürosu bursa 

İşletenin Trafik Kazasından Doğan Sorumluluğu
28.04.2012 - 13:52
İşletenin Trafik Kazasından Doğan Sorumluluğu başlıklı bir yazı "Tazminat Davaları" bölümüne eklendi. Demirbaş Hukuk Bürosu Bursa Avukat Hüseyin Demirbaş  

Trafik Kazası Tazminat Davasında Zamanaşımı
14.04.2012 - 12:22
 Trafik kazalarından doğan tazminat davalarında zamanaşımı sürelerini konu alan bir yazı Tazminat Davaları bölümüne eklendi. Demirbaş Hukuk Bürosu,Bursa,Avukat Hü ...

Trafik Kazası Tazminat Davaları
07.04.2012 - 20:54
 Trafik kazalarından doğan tazminat davalarını konu alan Trafik Kazaları Tazminat Davası başlıklı yazı " Tazminat Davaları " bölümüne eklendi. Demirbaş Hukuk Bü ...

Boşanma Davaları
18.02.2012 - 15:38
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davaları (TMK Md. 166/1-2)  ile eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davalarını (TMK Md. 166/son) karşılaştıran bir Ya ...

Şike Cezalarında İndirim
10.12.2011 - 15:19
Şike ve teşvik primi gibi maç sonucunu etkilemeye yönelik suçlara verilecek cezaların indirilmesine dair kanun değişikliği hakkındaki bir yazı spor hukuku başlıklı bö ...

Boşanma,Yoksulluk Nafakası
01.12.2011 - 13:27
Boşanma,boşanmada yoksulluk nafakası,şartları,kadının üzerine kayıtlı mal varlığı ve banka mevduatı bulunmasının nafaka talebine etkisi konularında bir Yargıtay kararı eklendi. Demirbaş Hukuk ...

Boşanma,Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat
21.11.2011 - 11:36
Boşanma,boşanmada maddi ve manevi tazminat,boşanmada ikinci derece kusur,uzun zaman önceki,kusurlu eylemler konularına değinen Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Esas:2005/2-729, K.2005/705 say ...

Katkı Alacağı Davası,Anlaşmalı Boşanma,Boşanma Protokolü,Mahkeme İçi İkrar
16.11.2011 - 10:42
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E:2010/2-96,K:2010/106, T:24.02.2010 tarihli kararı  eklendi. Demirbaş Avukatlık Bürosu,Bursa

Tüik 2010 Yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri
11.11.2011 - 16:08
Tüik 2010 Yılı Evlenme ve Boşanma İstatisitiklerine ilişkin yazı boşanma davaları bölümüne eklendi. Demirbaş Avukatlık Bürosu - Bursa

Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller
22.10.2011 - 14:50
Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller başlıklı yazı Patent/Faydalı Model Davaları bölümüne eklendi.  Demirbaş Avukatlık Bürosu - Bursa

Patent Hakkı Sahibinin Açabileceği Davalar
22.10.2011 - 14:31
Patent Hakkı Sahibinin Hukuk Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri başlıklı yazı Patent/Faydalı Model Davaları bölümüne eklendi. Demirbaş Hukuk Bürosu - Bursa

Marka Hakkını İhlal Suçlarını İşleyenlere Verilecek Cezalar
19.09.2011 - 10:15
Marka Hakkını İhlal Suçlarını İşleyenlere Verilecek Cezalar başlıklı yazı Marka Davaları bölümüne eklendi. Demirbaş Hukuk Bürosu - Bursa

Anlaşmalı Boşanma Davası: Sık Sorulan Sorular
17.08.2011 - 18:48
Anlaşmalı boşanma davası hakkında sık sorulan sorular ve cevapları " Boşanma Davaları " bölümüne eklendi.  Avukat Hüseyin Demirbaş Demirbaş Hukuk Bür ...

Boşanmada Mal Paylaşımı
15.07.2011 - 12:25
Boşanmada mal paylaşımı davaları ile ilgili bir Hukuk Genel Kurulu Kararı boşanma davaları bölümüne eklendi. Demirbaş Avukatlık Bürosu Avukat Meral Demirbaş

Boşanma Davası: Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü
13.05.2011 - 10:55
Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü boşanma davası açıldıktan sonra da devam eder mi ? Bu konuya ilişkin bir yazı ve iki adet HGK kararı ana sayfaya eklendi Dem ...

Boşanma Davası: Velayet Nafaka
23.04.2011 - 13:50
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Boşanmada velayet ve yoksulluk nafakasına ilişkin son kararlarından biri " Boşanma Davaları " bölümüne eklendi.   Demirbaş Hukuk B ...

Sendika Yetki Tespiti İtiraz
04.04.2011 - 16:28
Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin Esas:2010/7567, K:2010/5638 sayılı kararı İş Davaları bölümüne eklendi. Demirbaş Avukatlık Bürosu, Bursa

İş Hukuku Yargıtay Kararı: Esnaf ve Sanatkar Faaliyeti Kapsamında Kalan İşyeri
27.01.2011 - 15:18
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Esas: 2008/43998, K:2010/39187 sayılı, 21.12.2010 tarihli kararı eklendi. Demirbaş Avukatlık Bürosu , Bursa

Önalım Davası
29.12.2010 - 14:34
Şuf'a (Önalım) Davalarını konu edinen yazı " Gayrimenkul Davaları " başlıklı bölüme eklendi.  Demirbaş Hukuk Bürosu

Ulubatlı Hasan Bulvarı, No:36, Tüze İş Merkezi, Kat:10, 16230 Osmangazi / BURSA
Tel: 0 224 272 19 09 - 271 07 10 - 271 07 11 - Fax: 0 224 271 05 05
Reklam & Tanıtım & Tasarım
SBB Reklam