Boşanma Davaları Tüm Yazılar
Gayrimenkul Davaları Tüm Yazılar
Tazminat Davaları Tüm Yazılar
Marka Patent Tasarım Davaları Tüm Yazılar
İş Davaları Tüm Yazılar
Kira Davaları Tüm Yazılar
Tüketici Davaları Tüm Yazılar
Ceza Davaları Tüm Yazılar
İcra İflas Davaları Tüm Yazılar
Vergi ve Sosyal Güvenlik Davaları Tüm Yazılar
Spor Hukuku Tüm Yazılar
Faydalı Bilgiler Tüm Yazılar

Demirbaş Hukuk Bürosu

İnsanlar avukatlarına sordukları sorunun tek ve kesin bir cevabı olması gerektiğini düşünseler de aslında hukuk alanında oldukça canlı bir tartışma ortamı vardır. Gerçekten biz hukukçular her hangi bir uyuşmazlığı o uyuşmazlığa uygulanacak kuralın hangisi olduğundan, yasanın konuluş amacına, hakkaniyet ilkesinden toplumun sosyal ve ekonomik yapısına, başka ülkelerdeki uygulamalardan önceki kazai içtihatlara kadar onlarca farklı noktadan ele alıp tartışabiliriz. Bu nedenle bir ihtilafın iki tarafı da tezlerini inançla savunacak iyi avukatlar bulmakta zorluk çekmezler.

Öte yandan bir avukatlık bürosunun web sitesi hukuk alanında teorik tartışmalar yapmak için uygun bir mecra da oluşturmaz. Bu nedenle web sitemizde mümkün olduğunca teorik tartışmalara girmeden güncel hukuki konularla ilgili görüşlerimizi açıklamayı, bu arada, ilginç bulduğumuz meselelerle boşanma gibi çok rastlanan bazı davalar hakkında ziyaretçilerimize genel nitelikte bilgiler vermeyi amaçladık. Buradaki açıklamaların soyut ve genel nitelikte olduğunu, somut hukuki sorunlarınıza cevap oluşturmadığı gibi sık güncellenmediğinden değişen mevzuata da uygun (güncel) olmayabileceğini, hukuki sorunlarınız hakkında bilgi edinmenin en doğru yolunun bir avukatla yüz yüze görüşmek olduğunu lütfen hatırınızda bulundurunuz.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2007 yılında Türkiye’de hukuk mahkemelerinde açılmış toplam dava sayısı 1.577.297 adettir (*). Bu davaların 1.098.018 adedini hasımlı davalar, 479.279 adedini ise hasımsız davalar oluşturmuştur.

Aşağıdaki tabloda da (Tablo 1) görülebileceği üzere, 2007 yılında açılan 1.098.018 adet hasımlı davanın;

166.271 adedi, boşanma davası
110.274 adedi, alacak davası,
90.477 adedi, tazminat davası,
79.057 adedi, kadastro tespitine itiraz davası
61.052 adedi, İtirazın İptali davsı
41.106 adedi, nüfus davası
38.763 adedi, tapu İptali ve tesçil davası
37.291 adedi, tahliye (kira) davası
32.968 adedi, kamulaştırma davası,
29.434 adedi, tespit davası
20.710 adedi, müdahalenin meni-muarazanın men’i davası
20.183 adedi, nafaka davası
17.852 adedi, menfi tespit davası,
13.299 adedi, iş davası
8.710 adedi, tanıma ve tenfiz davasıdır.2007 yılında açılan 479.279 adet hasımsız davada ise Tablo 2 de de görülebileceği üzere ilk üç sırayı;


373.534 adetle veraset,
54.887 adetle vasi tayini,
8.838 adedini ise çek-senet-kıymetli evrak iptali-zayii
talepleri oluşturmaktadır.

Adli istatistiklere göre 2014 yılında Türkiye genelinde açılan dava sayısı ise 2 142 665 tir (**)

Açılan davaların;

287 910 adedini Veraset Davaları (%13.4)
214 254 adedini Alacak Davaları (%10, 0)
202 017 adedini Boşanma Davaları (%9,4)
154 824 adedini Vesayet davaları (% 7,2)
141 384 adedini tazminat Davaları (%6.6)
98.310 adedini Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Dava (% 4,6)
91 008 adedini Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı Davaları ( %4,2)
87 484 adedini İtirazın İptali Davaları (%4,1)
66 898 adedini Şikâyet (İcra) Davaları (% 3,1 )
57 471 adedini Tespit Davaları (% 2,7)
741 105 adedini Diğer (%34,6) davalar oluşturmaktadır.

Biz de web sitemizde en sık rastlanan dava türleri olan bu davalar hakkında ziyaretçilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız.
Faydalı olması dileğiyle,

Demirbaş Avukatlık Bürosu,Bursa,Temmuz 2015

demirbas@demirbas.av.tr
TABLO: 1


Yüzde Oranı Dava Adedi Dava Türü
15,1% 166.271 Boşanma Davaları
10,0% 110.274 Alacak Davaları
8,2% 90.477 Tazminat Davaları
7,1% 79.057 Kadastro Tespitine İtiraz Davaları
5,5% 61.052 İtirazın İptali Davaları
3,7% 41.106 Nüfus Davaları
3,5% 38.763 Tapu İptali ve Tescil Davaları
3,3% 37.291 Tahliye (Kira) Davaları
3,0% 32.968 Kamulaştırma Davaları
2,6% 29.434 Tespit Davaları
1,8% 20.713 İzaleyi Şuyu Davaları
1,8% 20.710 Müdahalenin-Muarazanın Men'i Davaları
1,8% 20.183 Nafaka Davaları
1,6% 17.852 Menfi Tespit Davaları
1,2% 13.299 İş Davaları
0,7% 8.710 Tanıma ve Tenfiz Davaları

TABLO:2

Yüzde Oranı Dava Adedi Dava Türü
77,9 373.534 Veraset Davaları
11,4 54.887 Vasi Tayini Davaları
2,2 10.838 Çek-Senet-Kıymetli Evrak İptali Davaları(*) Türkiye İstatistik Kurumunun “Dava Türüne Göre Hukuk Mahkemelerinde Açılan Dava Davacı Davalılar (defendants,plaintifs and cases filed at the civil courts by type of case ) başlıklı çalışması -www.tuik.gov.tr-
(**) Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü`nün 2014 yılı yayını
(***) Adalet Bakanlığı çalışmalarında hasımlı-hasımsız dava ayrımı yapılmamaktadır.

Demirbaş Hukuk Bürosu – Bursa – Avukat Hüseyin Demirbaş

Poll Window

Sitemiz Yenilendi Nasıl Buldunuz?

Çok İyi
İyi
Orta
Kötü
Çok Kötü

Yeni Makaleler

Anlaşmalı Boşanma Davasının Niteliği ve Genel Özellikleri   Anlaşmalı Boşanma Davasının Yasal Çerçevesi: Türk Medeni Kanunu`nun 166.madd..

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları   Anlaşmalı boşanma davasının şartları Türk Medeni Kanunu`nun 166.maddesinin 3. fıkrasında belirlenmişit..

Evlenmenin hak ve ihtiyaç olduğu gerçeği yanında, birbirleriyle bir arada kalmaları artık eziyet halini almış çiftlerin boşanmak diye bir hakka sahip ..

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat BOŞANMA DAVASINDA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT     Boşanma davası, içinde genellikle boşanmanın f..

Üç Yıl Ayrı Yaşama Sebebine Dayalı Boşanma Davası ÜÇ YIL AYRI YAŞAMA  SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI  Boşanma sebeplerinden herhangi b..

Boşanma Davası Boşanan Kadının Soyadı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun 187. maddesine göre Kadın evlenme ile kocasının soyadını alır. Ama kadın iste..

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye` de Boşanmaları YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE` DE BOŞANMALARI   Her iki eşin de yabancı b..

Boşanma Davasında İştirak ve Yoksulluk Nafakası Boşanma davası sonucunda çocukların velayetini alan taraf lehine nafakaya hükmedilebilir. Bu..

Anlaşmalı Boşanma Davası Konusunda Sıkça Sorulan Sorular Anlaşmalı Boşanma Davası Konusunda Sık Sorulan Sorular :   1 ) Eşim ve ben hı..

Evlenmenin Yokluğu Davası YOKLUK DAVASI   Evlenmenin hükümsüzlüğü MK145-160 arasında düzenlenmiş olup üç hükümsüzlük hali  &nb..

Boşanma Nedenleri BOŞANMA NEDENLERİNE ÖRNEKLER 1 - AÐIZ VE VÜCUT KOKUSU Ağız ve vücut kokusu, başlı başına boşanma nedeni değildir. Dava..

Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi İDDET (BEKLEME)  MÜDDETİ / BOŞANDIKTAN SONRA YENİDEN EVLENME SÜRESİ  Evlilik, boşanma, ölüm y..